Fælleskaber der styrker (mental sundhed)

Selvhjælp Silkeborg vil etablere tre nye fællesskabsgrupper, som henvender sig til borgere med generel psykisk mistrivsel. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 49.975 kr.

test 19-0480 -Fællesskaber der styrker (mental sundhed) - Selvhjælp Silkeborg.jpg

Ansøger

Selvhjælp Silkeborg

Bevilling

DKK 49.975

Projektperiode

2020 - 2020

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2019

Der vil blive etableret en guidet læsegruppe, en gågruppe og en selvomsorggruppe hos Selvhjælp Silkeborg. 

Generel psykisk mistrivsel

Selvhjælp Silkeborg har erfaret, at de har en gruppe borgere, der ikke passer ind i de eksisterende grupper med temaer som sorg, sygdom eller skilsmisse. Disse borgere er i stedet er præget af en generel psykisk mistrivsel. Gennem denne indsats vil Selvhjælp Silkeborg derfor etablere tre nye grupper, der målrettes denne gruppe. Grupperne udgør en læsegruppe, en gågruppe og en selvomsorggruppe, hvoraf der er plads til otte deltagere i hver gruppe. Indsatsen er tiltænkt borgere i Silkeborg og omegn, der er plaget af mental mistrivsel. Målgruppen er med vilje meget bred, da grupperne er rettet mod personer med generel mistrivsel, og deltagerne i gruppen vil derfor have forskellige udfordringer såsom angst og ensomhed. Koordinatoren på de tre grupper holder samtaler med alle interesserede, inden de bliver en del af grupperne, så det sikres at de har brug for tilbuddet og tilbuddet er det rette for dem. Dermed sikres det, at det er personer, der har et reelt behov, der bliver en del af grupperne.

Øget trivsel og lærdom

Gennem etableringen af de tre nye grupper med forskellige aktiviteter er målet, at deltagerne opnår øget trivsel, og at de har lært noget, når indsatsen er forbi. Projektet er baseret på erfaringer fra andre relevante steder. Selvhjælp Silkeborg har afprøvet noget af selvomsorg-temaet i efteråret 2019 som et pilotprojekt, hvilket vil forme udførelsen af projektet i foråret 2020. Organisationen har desuden flere års erfaring med tilbud om selvhjælpsgrupper med forskellige temaer. Selvhjælp Silkeborg vil efterfølgende stå for forankring af tilbuddet, hvis projektet har en positiv effekt. Dermed kan disse tiltag nemt overføres til andre organisationer og dermed gavne den mentale sundhed flere steder. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 49.975 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps