Etnisk minoritetsstress på arbejdspladsen

Foreningen Lige Adgang (FLA) modtager 485.120 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til at foretage en analyse af hvordan medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund, der oplever at være racegjorte, er særligt udsatte for minoritetsstress på arbejdspladsen.

Velliv_Analyse og kampagne.png

Ansøger

Foreningen Lige Adgang (FLA)

Bevilling

DKK 485.120

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Analyse og kampagne

År

2022

Minoritetsstress

Minoritetsstress er et begreb inden for psykologien, der stammer fra USA, men som ikke er særligt kendt i Danmark. Begrebet anvendes typisk ift. LGBTQ+ personer og etniske minoriteter, som oplever at være racegjorte. Det kan f.eks. være som følge af hudfarve, etnicitet, nationalitet, religion, kulturelle traditioner og/eller sprog.

Selve begrebet minoritetsstress omhandler den stress og de symptomer, som mennesker der lever som minoriteter i samfundet, oplever som følge af dette. Det kan f.eks. være symptomer som et forhøjet alarmberedskab, angst, søvnbesvær, hjertebanken og forhøjet blodtryk.

Med bevillingen fra Velliv Foreningen sætter FLA sig for, at undersøge etnisk minoritetsstress på arbejdspladsen. FLA ønsker at opdage hvilke former for kompensation målgruppen oplever at skulle foretage, som følge af deres minoritetsidentitet, samt hvilke psykiske belastninger disse strategier opretholder.

Analyse af etnisk minoritetsstress på arbejdspladsen

Helt konkret ønsker FLA at foretage en analyse baseret på følgende undersøgelsesspørgsmål:
Hvad er etnisk minoritetsstress?
Hvordan opleves etnisk minoritetsstress blandt racegjorte medarbejdere på danske arbejdspladser?
Hvilke psykiske konsekvenser kan det have for den enkelte medarbejder?
Hvordan forebygger vi minoritetsstress?

Når analysens indhold er afdækket, ønsker FLA at afholde en valideringsworkshop med udvalgte virksomhedsrepræsentanter. Derudover håber FLA at resultaterne kan bidrage til lokale og nationale, antiracistiske handleplaner.