Et godt psykisk arbejdsmiljø og arbejdsglæde for ansatte på forsorgshjem

Det kan være psykisk hårdt at arbejde med mennesker, som lider af psykiske sygdomme og misbrug. På forsorgshjemmet PotentialeHotellet i Herning er netop dette en kerneudfordring iblandt de ansatte.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

PotentialeHotellet

Bevilling

DKK 84.878

Projektperiode

2022 - 2022

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Afsluttet

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Et udtrættende og slidsomt arbejde

Forstander Søren Wistrup har søgt og modtaget 84.878 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen. Han har søgt på vegne af forsorgshjemmet PotentialeHotellet. Målet med projektet er, at forbedre arbejdsvilkårene for de ansatte på PotentialeHotellet. Forsorgshjemmet oplever i dag øget mistrivsel og øgede sygemeldinger hos de 12 ansatte, som resultat af det udtrættende og slidsomme arbejde, som det kan være at arbejde med misbrugere og mennesker med psykiske lidelser. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet. Ifølge projektejer har projektet bidraget til, at arbejdsgangene på PotentialeHotellet er forbedret. Det kan ses ved, at medarbejderne og lederne har fået fokus på samarbejde i opgaveløsningen, bedre kommunikation, bedre trivsel, øget tryghed og mere arbejdsglæde. Ændringerne afspejles desuden i et kraftigt fald i antallet af sygedage, fraværet af længerevarende stresssygemeldinger samt en personalegruppe, der har lettere til grin.

For at sikre forankring har PotentialeHotellet besluttet at gennemføre en hel dag i kvartalet fremover med fuldt fokus på fastholdelse af trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø.