Et glædeligt gensyn

Depressionsforeningen ønsker, i samarbejde med Københavns Kommune og konsulentfirmaet ”Is It a Bird”, at undersøge, hvilke barrierer der ligger til grund for, at depressionsramte ikke gør brug af en delvis raskmelding som en vej tilbage i job.

sunset-74766_1920.jpg

Ansøger

DepressionsForeningen

Bevilling

DKK 58.300

Projektperiode

2018 - 2019

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Analyse og kampagne

År

2018

Projektet bygger på velkendt viden om, at en tæt kobling til arbejdsmarkedet forebygger langtidssygefravær. Jo længere tid mennesker er sygemeldte, desto sværere er det at komme tilbage til et arbejde. Derfor er formålet med denne indsats at afdække, hvilke barrierer mennesker med depression oplever hos dem selv i forhold til at kunne gøre brug af en delvis raskmelding. 

Sygemeldt med depression

Mange sygemeldte med depression har svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og kun få gør brug af en delvis raskmelding, som ellers kan være et springbræt tilbage til arbejdsmarkedet. Depressionsforeningen ønsker derfor, i samarbejde med Københavns Kommune og konsulentfirmaet ”Is It a Bird”, at undersøge barriererne for, at depressionsramte ikke gør brug af delvis raskmelding som en vej tilbage i job. Formålet med indsatsen er at identificere de muligheder, som sygemeldte har, for at komme tilbage til jobbet. Indsatsen er et pilotprojekt, som fører videre i fremtidige indsatser. Projektet er derfor målrettet danskere, der er sygemeldte med depression, og som har mulighed for at vende tilbage til et arbejde på trods af en psykiatrisk diagnose. Indsatsen er derfor relevant og kan bringe ny relevant viden om denne form for forebyggelse.

Dybere indsigt i de sygemeldtes hverdag og bekymringer

Undersøgelsen tager afsæt i etnografiske interviews af 6 deltagere, der alle er sygemeldte depressionsramte. Hermed er formålet, at få en dybere indsigt i den sygemeldtes hverdag og bekymringer. Netop den etnografiske metode er relevant, da den er med til at give et dybt og detaljeret billede af, hvordan de pågældende mennesker oplever verden. Herved kan vi i højre grad forstå de personlige og sociale barrierer, der forhindrer depressionsramte i at komme tilbage i job. Undersøgelsen er et pilotprojekt, der skal vurdere, hvorvidt den valgte tilgang er relevant til at yderligere at undersøge problematikken. På sigt skal indsatsen munde ud i en skitse til anbefalinger og forslag til interventioner. Det kan være med til at nedbryde barrierer og fremme en forståelse af, hvorfor de sygemeldte ikke gør brug af delvis raskmelding. Mere viden inden for dette felt kan øge chancerne for, at de initiativer der udvikles, understøtter de sygemeldtes vej tilbage til arbejdslivet. Det kan på sigt bidrage til udarbejdelsen af løsningsmodeller, der blandt andet vil være rettet mod, at flere gør brug af muligheden for delvis raskmelding. Det vil Velliv Foreningen gerne støtte. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps