Et bedre arbejdsliv med mindre stress og sygefravær

KRUNIKA I/S modtager 359.500 kr. til at fremme mental sundhed og arbejdsglæde i sydjyske SMV’er.

b2.jpg

Ansøger

KRUNIKA I/S

Bevilling

DKK 359.500

Projektperiode

2021 - 2021

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Afsluttet

Pulje

Vores område

År

2020

Indsatsen består bl.a. af individuelle handleplaner for alle i virksomhederne, lederuddannelse, coaching, sparring mm. Derudover vil der blive foretaget målinger af virksomhedernes arbejdsglæde via GAIS, et trivselsmålingsværktøj, både før projektopstart og inden projektafslutningen december 2021. 

Prioritering og fokus på trivsel og ledelse

Mange virksomheders ledere vælger ikke at prioritere en helhjertet indsats mod at fremme medarbejdernes mentale sundhed, bl.a. fordi det kan virke ukonkret og abstrakt, eller ses som et område, der ligger uden for virksomhedens ansvar.

Ejerledere mangler et værktøj til at skabe dialogen, som gør arbejdslyst og trivsel konkret og håndterbar.

Det er netop den problemstilling som René Krogsgaard Rønne, ejer af konsulentfirmaet KRUNIKA I/S, og Signe Rønnebo, autoriseret arbejdsmiljørådgiver, vil gøre noget ved i Sydjylland. Derfor vil de gennemføre en forebyggende indsats på syv SMV’er, med støtte fra Velliv Foreningen. 

Projektets mål er at fremme syddanske SMV-virksomheders prioritering og fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdslyst og derved forbedre den mentale sundhed i virksomheden.

Forebyggende aktiviteter

Projektet er en omfattende indsats, der først og fremmest starter med, at der bliver lavet en trivselsmåling gennem dialogværktøjet GAIS i de syv deltagende SMV'ere. 

De øvrige komponenter består af forebyggende aktiviteter i form af udarbejdelse af handleplaner for både medarbejdere og ledere, kursus for ledere i stress og ledelse, samt sparring, coaching, aktiv deltagelse af alle medarbejdere og ledere. Der afholdes et forebyggende foredrag for alle ansatte for at spotte stress ved hinanden. Derudover vil der blive foretaget endnu en GAIS-måling inden projektets afslutning for at måle indsatsens resultater. 

- Alle medarbejdere og ledere er aktive deltagere i projektet og er medansvarlige for udviklingen af trivsel og bedre ledelse. Bedre trivsel og ledelse er nemlig noget vi skaber sammen, afslutter René Krogsgaard Rønne.

Virksomhederne All Creative A/S, Artus Byg A/S, Brandbjerg Højskole, XL Byg Lillebælt, XL Byg Vejle, GEV A/S og J Thorstensen A/S vil deltage i projektet. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 359.500 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Projektets resultater

Projektet er nu afsluttet og har som ønsket bidraget til at øge fokus på trivsel i de deltagende virksomhederne. De medvirkende virksomheder havde fra start et højt gennemsnitligt niveau på trivsel og ledelse (hhv. 79 og 81 på en skala fra 1-100**) i GAIS trivselsmåling. Virksomhederne har i gennemsnit bibeholdt det høje niveau, men der er ikke sket en forbedring i projektperioden. På virksomhedsniveau ses der dog en positiv udvikling i de virksomheder, hvor prioriteringen og indsatsen i projektet har været størst.