Erhvervpsykologisk netværk

Målet med denne indsats er at udarbejde en brancherettet guide om mental sundhed og bæredygtig vækst til danske virksomheder og deres ansatte.

Akutpulje_web.png

Ansøger

Erhvervpsykologisk netværk

Bevilling

DKK 50.000

Status

Igangværende

Pulje

Akutpulje

År

2020

Guiden skal udarbejdes pba. en undersøgelse, som netværket gennemfører. Via Erhvervscentre, der har valgt at medvirke i undersøgelsen, sendes spørgeskema ud til virksomhederne. Erhvervscentrene er således indgangen til virksomhederne.