Ensomhed skal nedbringes

Foreningen Interkulturelt Kvinderåd modtager 50.000 kr. til et projekt, som skal afhjælpe ensomhed hos kvinder og familier med anden etnisk baggrund.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Foreningen Interkulturelt Kvinderåd

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2022 - 2022

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Mindske ensomhed og isolation

Velliv Foreningen støtter Interkulturelt Kvinderåd med 50.000 kr. til at mindske ensomhed og isolation hos udsatte kvinder med anden etnisk baggrund. Det skal ske ved inddragelse af kvinderne og deres familier i forskellige aktiviteter. 

Indsatsen indeholder tre forskellige aktiviteter: 

1) Der skal afholdes fem fysiske og online workshops af to timers varighed for målgruppen, hvor oplægsholdere formidler viden om ensomhed, stress og angst. Der vil være aktiviteter under workshoppen, som involverer deltagerne. 2) Dernæst opstartes en ’familiedag’, hvor familier kan mødes om aktiviteter med udgangspunkt i musik og kunst. 3) Der vil blive afholdt udflugter i naturen to gange i måneden.

Afhjælpe mental mistrivsel

Målgruppen er kvinder med anden etnisk baggrund, som er lavt uddannede og socialt udsatte. Interkulturelt Kvinderåds erfaring med målgruppen er, at denne målgruppe ofte føler sig marginaliseret og udstødt fra samfundet, fordi de mangler kommunikationsevner på dansk/engelsk. Desuden døjer en stor del af kvinderne med ensomhed, angst og depression.

Det er denne problematik, som projektet skal imødekomme. 

Deltagerne til projektet vil blive rekrutteret i boligområder i København N og NV, Tingbjerg, Amager og Brøndby Strand. Interkulturelt Kvinderåd vil desuden kontakte sprogskoler, socialmedarbejdere, sundhedsplejersker o.l., og samarbejde med rådgivningscenteret Amal Hayat Denmark om at rekruttere deltagere.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps