EnsOm mad i Ribe

KFUM’s Sociale Arbejde i Ribe modtager 35.000 kr. til at afvikle projektet EnsOm mad.

KFUM’s Sociale Arbejde i Ribe.jpg

Ansøger

KFUM’s Sociale Arbejde

Bevilling

DKK 35.000

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Projektet er en frivillig indsats, der skal modvirke mentale udfordringer for psykisk sårbare. 

Nærvær og sociale aktiviteter

KFUM’s Sociale Arbejde i Ribe vil afhjælpe ensomhed hos en sårbar målgruppe og afholde to-fire fællesspisninger om måneden fordelt over 2020. Det forventes, at omkring 10-15 udsatte vil benytte sig af tilbuddet hver gang. Her inddrages deltagerne aktivt, efter evne og lyst, ved indkøb, tilberedning af maden, oprydning og socialt samvær med de øvrige deltagere. Under hver fællesspisning drøftes andre mulige lokale aktiviteter, som deltagerne kan mødes omkring. Projektet kan således styrke deltagernes mentale sundhed på flere parametre: Deltagerne vil først og fremmest få positive oplevelser med indhold og nærvær i deres dagligdag. Samtidigt bliver de støttet i at danne relationer og får mulighed for at deltage i flere aktiviteter, der kan styrke deres mentale helbred. 

Styrkelse af den mentale sundhed

Indsatsen henvender sig til mennesker over 18 år, som bor i Ribe og omegn, og som er eller har været brugere af lokalpsykiatrien i Ribe. Lokalpsykiatrien har derfor kontakt til målgruppen og kan henvise dem til projektet. Borgerne er oftest uden for arbejdsmarkedet, lever isoleret, har en svag kontakt til andre mennesker og oplever en høj grad af ensomhed. Det kan være pga. psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser. Målet er at hjælpe deltagerne til at komme på fode igen, f.eks. ved at få afklaret deres forhold til fremtidig forsørgelse, så deres mentale sundhed bliver styrket. Derfor støtter Velliv Foreningen glædeligt projektet.  

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps