En fælles vej for EEO

Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO) modtager 116.400 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal fremme den mentale sundhed hos organisationens fastansatte, samt styrke og tydeliggøre opgaver og rollefordelinger mellem fastansatte og frivillige.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO)

Bevilling

DKK 116.400

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Usund samarbejdskultur

Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO), er en NGO, som understøtter elevrådenes arbejde på erhvervsskolerne. Organisationen er drevet både af ansatte og frivillige.  EEO er i gang med en proces, som skal danne en tillidsfuld samarbejdskultur mellem ansatte og frivillige. Dette projekt er startet op, da den nuværende og tidligere samarbejdskultur, ansatte og frivillige imellem, har været usund og resulteret i stresssygemeldinger. 

Ansøger og Sekretariatsleder, Rasmus Volf, skriver: "I EEO har vi ingen systematik i arbejdet med trivsel på arbejdspladsen, og vi udvider 1. juni 2022 fra 9 til 12 ansatte, herunder skal medarbejdere forfremmes til teamledere. Vi ønsker at få en systematik i vores arbejdsmiljø-arbejde, for at skabe en sund samarbejdskultur, hvor ansatte ikke mistrives eller bliver syge med stress.".

En systematisk indsats

EEO mener selv, at en grund til den usunde samarbejdskultur, er mangel på en systematisk tilgang til medarbejder- og frivillige trivsel på arbejdspladsen. Derfor skal indsatsen primært bestå af udarbejdelse og implementering af en systematisk trivselskultur. 

Helt konkret skal indsatsen bestå af: 

1. En workshop om arbejdsmiljørepræsentants roller og opgaver.
2. Ledersparring.
3. On-boarding procedurer. 
4. En heldagsworkshop med fokus på stressforebyggelse.

Projektet løber fra oktober 2022 til september 2023.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps