Eksistentiel vejledning for seniorer

Københavns Professionshøjskole modtager 25.000 kr. fra Velliv Foreningen til at afprøve en indsats med eksistentielle gruppesamtaler for seniorer for at støtte dem i overgangen til pensionstilværelsen.

Københavns professionshøjskole modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

Københavns Professionshøjskole

Bevilling

DKK 25.000

Projektperiode

2021 - 2022

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole, Conservatoire national d'arts et métiers, Paris (CNAM) og Ældre Sagen. Tanken er at frivillige i Ældre Sagen, på sigt, skal kunne facilitere eksistentielle gruppesamtaler i de enkelte lokalafdelinger.

En ny mening med livet

Overgangen fra erhvervsaktiv til efterlønner eller pensionist kan være udfordrende og opleves som et identitetstab. Samtidigt rapporterer flere og flere mennesker over 65 år, at de føler sig ensomme.

Ensomhed udfordrer både den fysiske og mentale sundhed, og derfor vil Københavns Professionshøjskole lave en indsats, der har til formål at støtte seniorer i overgangen til pensionstilværelsen. 

Københavns Professionshøjskole vil gennem projektet afprøve, hvorvidt eksistentielle gruppesamtaler kan hjælpe seniorer med at opdage en ny mening med livet samt erhverve sig livsstrategier til den tredje alder.

En ny metode til vejledning af seniorer

Gruppesamtalerne vil foregå over seks mødegange à 90 min. Der vil være fokus på refleksion over livsværdier og oplevelsen af mening, samt handlinger/tiltag og nye livsstrategier. Repræsentanter fra Ældre Sagen observerer samtalerne, og projektet løber over et år. 

Projektet har til formål at bidrage til udvikling af en metode til eksistentiel vejledning af seniorer, samt at undersøge i hvilken udstrækning eksistentielle gruppesamtaler for seniorer kan støtte opdagelse af ny mening i livet i overgangen til pensionisttilværelsen.

Projektet har desuden til hensigt at modvirke livskriser og ensomhed samt styrke den mental sundhed og handlekraft. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 25.000 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps