Ejerskab og indflydelse på vores egen trivsel hos HMK Bilcon

Virksomheden HMK Bilcon A/S modtager en bevilling fra Velliv Foreningen på 250.000 kr. til et projekt, der skal skabe øget trivsel på arbejdspladsen.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

HMK Bilcon

Bevilling

DKK 250.000

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Nordjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Manglende forståelse

Virksomheden HMK Bilcon A/S har oplevet udfordringer i forbindelse med arbejdsmiljøet, hvor der har været en manglende forståelse for hinanden på tværs af afdelinger.

Ansøger Peter Jensby, som er CEO i virksomheden, skriver: ”Vi har brug for professionel hjælp til hvordan vi, som virksomhed selv kan blive bedre til at arbejde med trivsel. Vi ønsker at give medarbejderen en stemme og give dem indflydelse på arbejdspladsen og arbejdsmiljøet. Vi håber at vi med dette trivselsprojekt kan igangsætte en kulturforandring, der kan forplante sig ud i alle afdelinger og løfte trivslen generelt.”.

HMK Bilcon A/S modtager derfor en bevilling fra Velliv Foreningen til at sætte fokus på trivslen i hele virksomheden.

Medarbejderne skal have en stemme

Gennem projektet kombineres forskellige metoder og tilgange, herunder trivselsundersøgelser, workshops med alle medarbejdere, samt ledertræning og træning af HR, TR og AMR i trivselsværktøjer med henblik på at forankre og videreføre et øget fokus på trivsel i virksomheden fremadrettet.

Helt konkret, består projektet af følgende aktiviteter:

- Udførelse og efterfølgende præsentation af trivselsmåling.

- Workshops med temaer tilpasset resultaterne fra trivselsmålingen.

- Ledertræning med fokus på værktøjer og metoder.

- Træning af medarbejderrepræsentanter.

- Udarbejdelse af årshjul.

Projektet afvikles over en periode på et halvt år og forventes at komme virksomhedens 80 medarbejdere og ni ledere til gode.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps