Efterværn Projekt - Charlottenlund Krisecenter / Knightingales Kvindehus ApS

Efterværn Projekt - Charlottenlund Krisecenter / Knightingales Kvindehus ApS modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal støtte kvinder til et liv uden vold, efter de har forladt krisecenteret.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Charlottenlund Krisecenter / Knightingales Kvindehus ApS

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2023 - 2023

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Fra tryghed til utryghed

 Charlottenlund Krisecenter er et midlertidigt bosted for voldsramte kvinder, med og uden børn. Her kan voldsramte kvinder altså søge hjælp og midlertidigt husly, men krisecenteret oplever at overgangen fra et beskyttende krisecenter til at skulle stå på egne ben igen, kan være utryg og overvældende for krisecenterets kvinder. 

Ansøger og krisecenterleder, Karen Magrethe Bjørn, skriver: "Overgangen fra det beskyttede krisecenter ophold til egen bolig kan være fyldt med mange udfordringer efter et liv med vold. Et efterværn vil afhjælpe ved at understøtte overgangen fra ophold på krisecenteret til at klare sig i egen bolig gennem opsøgende arbejde, rådgivning og hjælp i nye situationer, så kvinden og hendes børn kan fastholde deres nye tilværelse fri fra volden. Vi ønsker derfor at kunne tilbyde en fagligt, veldokumenteret indsats for at understøtte kvinderne i et live uden vold, når de forlader krisecenteret.".

Nu modtager krisecenteret en bevilling på 50.000 kr. til at optimere centerets tilbud om efterværn gennem et CTI-kursusforløb for medarbejderne på Krisecenteret. 

Behov baseret efterværn

Helt konkret, vil krisecenteret kunne tilbyde et efterværn, som skal understøtte overgangen fra ophold på krisecenter til egen bolig. Kontaktpersonen skal varetage efterværnet, og indholdet skal afgøres af den enkelte kvindes specifikke behov. Det kan f.eks. være samtaler om volden og dens bivirkninger, samtaler og rådgivning med og om børn eller mere praktisk hjælp til at få etableret den nye bolig hyggeligt, få kvinden tilmeldt læge, få børnene tilmeldt fritidsaktiviteter, sørge for at få tjekket E-Boks og gennemgået post eller etableret social og professionel netværk og bistå til møder mv. Der arbejdes ud fra en empowerment orienteret tilgang, hvilket vil sige at målet er at kvinderne bliver i stand til at klare sig selv.

Krisecenteret vurderer at ca. 25-35% af kvinderne på krisecenteret vil få gavn af indsatsen. Kursusforløbet afvikles i perioden oktober 2023 – november 2023.