Effekt af binaural beats og mindfulness ift. stress og arbejdshukommelse

Syddansk Universitet vil i et nyt forsøg teste effekten af henholdsvis mindfulness og koncentrationsmusik i et kontormiljø. Velliv Foreningen støtter forskningen med 207.000 kr.

mindfullnesspåkontoret.jpeg

Ansøger

Syddansk Universitet

Bevilling

DKK 206.850

Projektperiode

2019 - 2019

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Afsluttet

Pulje

Forskning

År

2018

Målet er at give virksomheder mulighed for at introducere dokumenterede løsninger til forebyggelse af stress.

Effekten af mindfulness og koncentrationsmusik

Stress er et voksende fænomen, og ifølge WHO bliver stressbyrden en af de største sygdomsfaktorer i 2020. Stress påvirker ikke kun effektiviteten. I Danmark tæller vi 35.000 sygemeldinger pr. dag, hvilket koster samfundet 27 mia. kr. årligt. Der findes utallige ”træningsinterventioner” som danske virksomheder kan vælge at bruge til at nedsætte deres medarbejderes stressniveau og samtidig øge arbejdsglæde og produktivitet. Men der mangler i høj grad beviser for, om interventionerne virker. Det vil Syddansk Universitet nu råde bod på.

Projektets vil blive afprøvet på Envision A/S, der er reklamebureauet bag blandt f.eks. tv-annoncer for byggemarkederne Stark og Silvan. Envision A/S stiller medarbejdere til rådighed, som kan indgå i universitetets forskning.

Projektet har til formål at undersøge effekten af to potentielle interventionsformer, hhv. mindfulness og koncentrationsmusik, på kognitive mål og selvoplevet stress/trivsel gennem specialdesignede interventionsforløb over en fire-ugers periode i en mellemstor dansk virksomhed.

”For at kunne dokumentere, at mindfulness og koncentrationsmusik virker forebyggende mod stress, er det nødvendigt at gennemføre et større forsøg i en virksomhed, hvor både ledelse og ansatte er med på idéen. Det får vi nu mulighed for at gennemføre i en måned i Envision A/S. Hvis forskningen kan dokumentere forskel på de to testgrupper og kontrolgruppen, der træner i at forebygge stress, står vi med to interventioner, som virksomheder kan stole på, kan gøre en forskel for medarbejderne,” siger Ulrich Kirk, lektor ved Syddansk Universitet. 

Åndedræt og indre ro

Ulrich Kirk har gennem en årrække beskæftiget sig med både faglige problemstillinger (effekten af mindfulness-baseret meditation og koncentrationsfremmende musik) og metoder (neuropsykologiske test, neurofysiologiske mål), som er centrale for forskningsprojektet. Projektet bygger på en forundersøgelse udført af lektor Ulrich Kirk fra Syddansk Universitet, hvor laboratorieundersøgelser viste positive effekter.

En gruppe medarbejdere vil i en måned benytte en app med træning i mindfulness-øvelser af åndedræt og indre ro. En anden gruppe vil i samme måned benytte en app med særlig koncentrationsmusik – såkaldt binaural beats. En tredje gruppe vil fungere som kontrolgruppe og ikke søge hjælp mod deres oplevelser af stress. Medarbejderne i de to testgrupper fra Envision A/S skal hver arbejdsdag bruge 10 minutter på enten mindfulness eller koncentrationsmusik. Deres arbejdshukommelse og evne til at fokusere vil blive målt og deres søvnrytme og hjerteslag vil også blive målt.

I designet af forskningsprojektet indgår flere forskellige, relevante mål, som gerne skulle afspejle potentielle ændringer inden for objektive kognitive og fysiologisk mål, samt selvrapporteret oplevelse af stress og trivsel. Denne multimodale tilgang sikrer en bred undersøgelse af effekterne.

Velliv Foreningen støtter projektet med 206.850 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Indsatsen er nu afsluttet. Projektets resultater viste, at mindfulnessinterventioner på arbejdspladsen kan øge fokus, øge arbejdshukommelse og nedsætte selvoplevet stress hos medarbejdere. Disse resultater er i overensstemmelse med projektets hypoteser og falder fint i tråd med eksisterende litteratur på området.

Dernæst viste projektet, at interventionen med koncentrationsmusik var i stand til at øge fokus og nedsætte selvoplevet stress hos deltagerne, men ikke påvirke arbejdshukommelse. Disse resultater er nye, idet musikinterventioner af denne type ikke tidligere er blevet afprøvet på danske arbejdspladser. Resultaterne er interessante, da der er tale om en relativ simpel intervention, som de fleste medarbejdere på danske arbejdspladser vil kunne benytte sig af.

Projektets resultater viste dog også et relativt stort frafald af deltagere i løbet af de 4 uger for begge interventioner - 56% for mindfulness og 40% for koncentrationsmusik, hvilket bør være et opmærksomhedspunkt i fremtidige interventioner af denne slags. At der var et mindre frafald i musikinterventionen sammenlignet med mindfulnessinterventionen kan skyldes, at musikinterventionen var lettere for deltagerne at gennemføre, bl.a. fordi de kunne arbejde, imens de lyttede til musik.

I projektet undersøgte forskerne yderligere, hvorvidt HRV-responset (Hjerterytme-variansen) hos 21 deltagere blev påvirket i løbet af mindfulnessinterventionen. Projektets resultater viste, at mindfulness træning over 30 dage kan påvirke HRV-responset i positiv retning, hvilket peger på, at mindfulness medfører øget parasympatisk aktivitet, som kan fortolkes som et øget afslapningsrespons. Med mere viden om sammenhængen mellem HRV-responset og stress, vil HRV-responset, ifølge forskerne bag projektet, fremadrettet kunne bruges som supplement til selvoplevet stress og dermed bidrage til at gøre os klogere på stress. Dette vil dog kræve yderligere forskning på området.