Digital Future Work Lab - Mental sundhed på fremtidens digitale arbejdspladser

Nyt fælles projekt fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), Forsikringsforbundet og Finansforbundet skal skabe ny viden om mental sundhed på digitale arbejdspladser.

Digital Future Work Lab .jpeg

Ansøger

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), Forsikringsforbundet og Finansforbundet

Bevilling

DKK 5.791.315

Projektperiode

2019 - 2022

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores branche

År

2018

Den digitale virkelighed påvirker vores arbejdsliv – både som medarbejdere og som ledere. Det giver muligheder og udfordringer.

I et konkret projekt støttet af Velliv Foreningen sætter Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), Forsikringsforbundet og Finansforbundet i fællesskab over de kommende tre år fokus på at skabe ny viden om, hvordan fremtidens digitale arbejdspladser påvirker den mentale sundhed på arbejdspladsen. I en række eksperimenterende laboratorieforløb vil ledere og medarbejdere fra forskellige virksomheder sammen udvikle nye løsninger til digitale arbejdspladser. Den nye viden vil på kort sigt komme de enkelte virksomheder til gavn og på længere sigt blive udbredt som værktøjer, der kan bruges af alle virksomheder med digitalt arbejdsliv.

"Vi er i disse år vidne til en ret markant ændring i vores alles arbejdsliv som følge af digitaliseringen. Noget af vores arbejde kan gøre smartere, men digitaliseringen betyder jo også enormt meget for arbejdets tempo og kompleksitet, for hvordan vi er sammen med kolleger, for balancen mellem arbejde og privat og i det hele taget for vores liv og velbefindende. Digitalisering skaber en masse muligheder, men den påvirker os også mentalt på nogle områder, som der er behov for at skabe mere viden om – ikke kun for os i finanssektoren, men i høj grad også som inspiration for andre sektorer og brancher", siger Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet.

Resultater skal komme hele arbejdsmarked til gavn

Finanssektoren er en af de sektorer, som er absolut længst fremme i den digitale transformation og derfor case, når der skal udvikles ny viden om, hvordan digitaliseringen på arbejdspladsen påvirker medarbejderes og lederes mentale sundhed, eksempelvis stress.

"Digitaliseringen ruller i disse år ind over finanssektoren med en hastighed, så det kan være svært at følge med. Det udfordrer medarbejderne i måden at arbejde på og stiller krav om nye kompetencer. Det går den gale vej med medarbejdernes arbejdsbelastning og oplevelse af stress. Derfor er det psykiske arbejdsmiljø et centralt indsatsområde for os, for vi skal have helbred og mentalt overskud til et langt arbejdsliv. Det kræver gode rammer for arbejdslivet – også det digitale. Gennem dette projekt tager vi et aktivt medansvar for udviklingen", siger Lone Clausen, næstformand i Forsikringsforbundet.

Projektet fokuserer på digitale arbejdspladser, der er defineret som arbejdspladser præget af en høj grad af digitalisering, kompleksitet og omskiftelighed, og det er en helt central del af projektet at åbne dørene til en bredere kreds af samarbejdspartnere og interessenter, der deler udfordringerne.

Ifølge Mariane Dissing, adm. direktør i FA, er det afgørende, at projektets resultater rækker udover finanssektoren.

"Den viden, vi finder frem til via projektet, skal også komme virksomheder og medarbejdere i andre brancher og sektorer til gavn. Ligesom vores resultater skal være tilgængelig og anvendelige for forskere og beslutningstagere. Det er helt afgørende for os, at projektet har et bredt samfundsmæssigt perspektiv, og at vi bidrager til at gøre alle klogere på de udfordringer og muligheder, som fremtidens digitale arbejdsmarked rummer," siger Mariane Dissing, adm. direktør i FA.

Projektet går i luften i april 2019 under navnet Digital Future Work Lab.

Støttes af Velliv Foreningen

Velliv Foreningen arbejder for at fremme mental sundhed i arbejdslivet. Velliv Foreningen har støttet 'Digital Future Work Lab' med 5,8 mio. kr.

"Der er for lidt viden om, hvordan vi designer arbejdspladser til det digitale arbejdsliv. Med udviklingslaboratorierne bliver ledere og medarbejdere taget alvorligt som eksperter i deres egen hverdag og i hvordan fremtidens digitale arbejdsplads skal designes. Dette projekt får stor almennyttig værdi, da det ikke kun er interessant for finanssektoren, men for det stigende antal brancher og virksomheder, der primært arbejder digitalt," siger Lars Bo Pedersen, programchef i Velliv Foreningen.

Problem

Fremtidens digitale arbejdspladser skaber store forandringer, hvor både muligheder og udfordringer følger med. I et fælles projekt fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Forsikringsforbundet og Finansforbundet udvikles et 'Digital Future Work Lab'. Målet med projektet er, at levere ny viden og nye metoder til, hvordan trivsel og mental sundhed kan fremmes på fremtidens digitale arbejdspladser, og hvad der i forlængelse heraf kan udvikles af konkrete løsninger på organisering og indretning af arbejdspladserne.

Målgruppe

Indledningsvist er den primære målgruppe ledere og medarbejdere fra de virksomheder, som deltager i lab-forløbene. På længere sigt er målgruppen bredere og den viden, der findes frem til via projektet, vil blive overført til virksomheder og medarbejdere i andre brancher og sektorer. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er afsluttet. Projektet viste sig ved coronapandamiens indtog at være yderst relevant, men grundet omstændighederne blev udførslen af eksperimenterne ændret. I stedet for at eksperimentere i et laboratorie væk fra arbejdspladsen, blev eksperimenterne gennemført som mikroforandringer i hverdagen på de syv medvirkende virksomheder.  Konkret blev følgende seks eksperimenter gennemført, mens ét eksperiment blev aldrig til noget, da virksomheden sprang fra:

  • Kollega-to-go
  • Hybrid Puls
  • Fordyb dig til mere energi og arbejdsglæde
  • Bevidste pauser
  • De skjulte målinger
  • Tillidsnøglen

Feedbacken fra hvert eksperiment har været overbevisende positiv. Eksempelvis skriver en deltager skriver på LinkedIn "...Det har været en fornøjelse at være med på en del af eksperimentet. Et eksperiment som kørte for en periode, men med vigtig og livslang læring...". Via eksperimenterne har de i projektet udviklet konkrete bud på, hvordan man med overskuelige forandringer i virksomhederne kan fremme trivsel og mental sundhed i virksomhederne.

På baggrund af hvert af de seks eksperimenter er der udviklet en guide med beskrivelse af formål, redskaber og fremgangsmetode til inspiration til andre virksomheder.

Indlejret i den eksperimenterende metode er, at den enkelte virksomhed skal designe og udtænke eksperimenterne med udgangspunkt i deres egen arbejdsgang. Til dette formål er der udviklet en guide til, hvordan en virksomhed kan tilpasse en af de beskrevne eksperimenter til deres egen virkelighed samt en guide til, hvordan en virksomhed kan designe et nyt eksperiment. Alt dette findes på hjemmesiden: https://futureworklab.dk/. Værktøjerne findes også her, under Future Work Lab.