Det sunde kollegaskab

Lykkegard, som er en privat socialpædagogisk virksomhed, modtager 120.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til et projekt, der skal styrke det gode kollegaskab og øge den psykologiske tryghed på arbejdspladsen.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Lykkegaard

Bevilling

DKK 120.000

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Et arbejde kendetegnet af høje følelsesmæssige krav

Lykkegard er en privat socialpædagogisk virksomhed, som består af en bred vifte af socialpædagogisk personale, heriblandt uddannede pædagoger, lærere og socialrådgivere. På Lykkegaard tilbydes der aflastning, skole- og dagbehandlingstilbud, samt døgnophold - alt sammen målrettet børn og unge med diverse psykiatriske eller psykosociale handicap. 

Ansøger og faglig leder på Lykkegard, Susanne Ledam, skriver: "Arbejdet omkring beboerne er kendetegnet af høje følelsesmæssige krav, skiftende vagter og dermed en stor afhængighed af det sunde kollegaskab. De følelsesmæssige krav, det uforudsigelige og uhåndterbare, kræver en kulturudvikling hvor der er inddragelse af det enkelte team, i udviklingen af høj psykologisk tryghed, hvor det er muligt at tale om nye ideer, tvivl, usikkerhed, fejl og bekymringer.".

Derfor modtager Lykkegard nu en bevilling på 120.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, som skal sikre psykologisk tryghed og et sundt kollegaskab for de ansatte. 

Teamsamarbejde, psykologiske tryghed og et sundt kollegaskab

På Lykkegard arbejder personalet i teams på tværs af uddannelser. Derfor er det altafgørende at der fokuseres på, hvordan alle kompetencer kommer bedst muligt i spil, i de forskellige teams. I samarbejde med en ekstern konsulent, skal der udvikles og afvikles følgende aktiviteter: 

- To personaledage med fokus på teamsamarbejde, mental sundhed, psykologisk tryghed og det gode kollegaskab.

- En ledelsesdag med fokus på ledelse af kulturudvikling og det sunde kollegaskab, og hvor observationerne om de positive forandringer bringes ind.

Susanne Ledam skriver: "De følelsesmæssige krav er af forskellig karakter individuelt i afdelingerne, hvorfor inddragelse af den enkelte medarbejder er vigtig i udviklingen af en kultur med høj psykologisk tryghed.".

90 medarbejdere og 10 ledere vil få gavn af indsatsen.