Der er andre som dig

Foreningen Kroniske Influencers modtager 48.500 kr. til at skabe et fysisk og online fællesskab til personer med kronisk sygdom.

indsatsområde 1c.png

Ansøger

Kroniske Influencers

Bevilling

DKK 48.500

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Forebygge mentale følgelidelser

Foreningen Kroniske Influencers overordnede formål er at reducere den skam, ensomhed og isolation, der ofte følger med det at have en kronisk sygdom, samt at forebygge mentale følgelidelser, som depression, angst og stress. De modtager derfor en bevilling fra Velliv Foreningen til at skabe et fysisk og online fællesskab til personer med kronisk sygdom. 

Konkret vil foreningen arrangere sociale aktiviteter, som er tilpasset målgruppens behov og interesser. Kroniske Influencers har frivillige medarbejdere i 14 danske byer, hvori der vil etableres sociale fællesskaber. Projektets målgruppe er personer med fysiske og kroniske sygdomme og/eller kroniske smerter, hvoraf mange er i fleksjob, på førtidspension, i jobafklaringsforløb eller lignende.

Den begrænsede eller manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og tilstanden som kronisk syg betyder, at mange i målgruppen lever isoleret. Derudover er der typisk mange følgevirkninger, når man lever med kronisk sygdom, der gør at man er udsat på det psykosociale område.

Inkluderet i et fællesskab

Målene for projektet er, at alle deltagere føler sig inkluderet i et fællesskab, hvor de møder opbakning og åbenhed omkring det at leve med kronisk sygdom. Der er en konkret målsætning om at hver enkelt deltagere, som minimum, opbygger én venskabelig relation på baggrund af deltagelsen i projektet.

For at sikre aktiviteter, som tilgodeser kronikernes særlige vilkår og udfordringer, vil aktiviteterne være nøje planlagt med forudgående undersøgelser af bl.a. handicapadgang, mulighed for pauser og med en altid en støttende frivillig til stede.

Således har projektet til formål at hjælpe kronikere ind i et socialt fællesskab med ligesindede, hvor der er rammerne for gode oplevelser i et forum, hvor de føler sig forstået og trygge.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps