Den bedste trivsel for alle i HOME-START

HOME-START Familiekontakt Danmark modtager 49.920 kr. til at skabe optimale arbejdsvilkår, der understøtter mental trivsel hos alle ansatte i organisationen.

homestart modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

Home-Start Familiekontakt Danmark

Bevilling

DKK 49.920

Projektperiode

2021 - 2021

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Indsatsen består b.la. af en undersøgelse af medarbejdernes oplevelse af arbejdsvilkår og samarbejdsrelationer samt en iværksættelse af en handleplan med fokus på virkningsfulde værktøjer og metoder.

Optimering af den mentale trivsel

HOME-START Familiekontakt er en frivillig social organisation, der tilbyder støtte fra frivillige familievenner til sårbare småbørnsfamilier, så forældrene kan give deres børn en god start på livet. Den frivillige støtte er forankret i lokalafdelinger, hvor koordinatorer med forskellige fagligt relevant uddannelser sikrer den høje kvalitet, som kendetegner HOME-START. 

Koordinatorerne arbejder selvstændigt og ofte alene med rekruttering og uddannelse af frivillige, samtaler med kriseramte familier og gode match mellem frivillige og familier. Samtidig modtager de oplæring og faglig sparring fra HOME-STARTs landssekretariat. Denne krydsfelts-konstruktion kan være svær at navigere i – og det påvirker trivslen på kryds og tværs i organisationen. 

Derfor vil HOME-START Familiekontakt gennemføre en indsats, der kan skabe grundlag for optimering af den mentale trivsel blandt de ansatte. Det er væsentligt for de ansattes trivsel og for arbejdspladsen, at medarbejderne er i mental balance, så de kan tackle dagligdagens udfordringer og udfolde deres kompetencer - især i arbejdet med kriseramte småbørnsfamilier. 

Undersøgelse af arbejdsvilkår og samarbejdsrelationer

Indsatsen består af en undersøgelse blandt alle ansatte i organisationen af deres oplevelse af arbejdsvilkår og samarbejdsrelationer, og projektet foregår i fem faser:

Der skal:

1) Nedsættes en projektstyregruppe med repræsentanter fra organisationen
2) Formuleres oplæg til undersøgelse af arbejdsvilkår og mental trivsel blandt alle ansatte medarbejdere - og laves aftale med ekstern konsulent, der skal gennemføre undersøgelsen
3) Foretages dataindsamling, analyse og præsentation af resultater
4) Udarbejdes en handleplan
5) Iværksættes et forløb med fokus på virkningsfulde værktøjer og metoder

Således har indsatsen til formål at skabe optimale arbejdsvilkår, der understøtter den mentale trivsel hos de ansatte. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 49.920 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps