De hjemløses sociale vicevært

Møltrup Sport & Kultur modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til et projekt, som skal støtte hjemløse mænd, med relation til Møltrup Optagelseshjem, i at opnå bedre fysisk og psykisk sundhed.

Møltrup sport og kultur 5.jpg

Ansøger

Møltrup Sport & Kultur

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Hjemløse mænd mangler livskvalitet

Møltrup Sport og Kultur oplever mistrivsel hos de hjemløse mænd, der søger optagelse på Møltrup Optagelseshjem. Blandt disse mænd, er der mange, der har levet et hårdt liv, med f.eks. misbrug, vold og kriminalitet. Nogle har kroniske sygdomme - enten psykiske såsom angst og depression, eller fysiske f.eks. forsaget af tidligere misbrug - hvilket også betyder, at mange af mændene får medicin med bivirkninger. 

Endvidere oplever størstedelen af mændene at føle sig ensomme, socialt marginaliserede, uden selvværd, samt helt uden motivation. 

Møltrup Sport & Kultur vil starte et projekt, som skal forbedre livskvaliteten og modet for mændene. 

Aktiviteter, friluft og kultur

Ansøger og formand for Møltrup Sport & Kultur, Henning Kristensen, skriver: "Møltrup Optagelseshjem har netop opført en multisal til 20 mio. kr., der giver mulighed for et hav af sportslige og kulturelle aktiviteter for hjemløse mænd med fysisk og mental mistrivsel. Møltrup er desuden i gang med at etablere et nyt udendørs område med multibane, krolfbane, padeltennisbane og CrossFit-område. Disse anlæg etableres for at styrke hjemløse mænds mentale og fysiske trivsel.".

Aktiviteterne skal ud- og afvikles i samarbejde med mændene og frivillige. Der vil i multisalen også være mulighed for at afholde fællesspisninger, koncerter og foredrag. 

Udover aktiviteter i multisalen, vil der også blive afholdt friluftsaktiviteter, samt kulturelle oplevelser. 

Projektet vil komme til at løbe over et år, og det forventes at ca. 100 mænd vil får gavn af indsatsen.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps