Covid-19 krisen, arbejdslivet og den mentale sundhed

Nyt forskningsprojekt skal belyse forandringer som følge af Corona-krisen, for både udearbejdende, hjemmearbejdende og hjemsendte.

Akutpulje_web.png

Ansøger

Thomas Bredgaard, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet og Discus konsulentfirma Aarhus.

Bevilling

DKK 3.000.000

Projektperiode

2020 - 2023

Status

Afsluttet

Pulje

Akutpulje

År

2020

Covid-19-pandemien har medført en øjeblikkelig og grundlæggende forandring af det danske arbejdsmarked. Ikke tidligere i Danmarkshistorien, måske undtaget besættelsen under Anden Verdenskrig, er der sket så pludselige og fundamentale ændringer af arbejdsvilkår, arbejdsorganisering, sociale relationer og arbejdsmarkedsforhold, som det der sker i øjeblikket. Nyt forskningsprojekt på Aalborg Universitet vil i det kommende år dokumentere, studere og analysere begivenhedens betydning for arbejdsliv og mental sundhed. Velliv Foreningen støtter projektet med 3 millioner kr. 

Projektet vil undersøge, hvordan krisen indvirker på forskellige grupper på arbejdsmarkedet. Det handler om sygeplejersker og butiksansatte, der stadig er på arbejde, men under nye betingelser. De hjemmearbejdende, som folkeskolelærere og udøvere af liberale erhverv, som ejendomsmæglere, advokater og revisorer. Og endelige, som eksempler på hjemsendte, inddrages hotel- og restaurationsansatte.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Forskningsprojektet er nu afsluttet. Der blev gennemført interviews med cirka 100 personer fra fem forskellige faggrupper og under fire faser i Corona-pandemien. Resultaterne viser, at konteksten har stor betydning for arbejdslivet og den mentale sundhed. Nogle faggrupper oplevede større forandringer i deres arbejdsliv, dette var særligt sygeplejersker og ansatte i hotel- og restaurationsbranchen. Butiksansatte, advokater og ejendomsmæglere oplevede ikke lige så betydelige forandringer i deres arbejdsliv. Projektet har derudover skabt en øget opmærksomhed på tendenser i arbejdslivet som følge af Covid-19. Forskningsprojektet har som det eneste fulgt de samme personer igennem pandemiens forskellige faser, hvilket har givet et unikt indblik i, hvordan forskellige faggrupper har reageret på de forandringer pandemien førte med sig i arbejdslivet. Resultater fra projektet er dels formidlet i bogen ”Corona-pandemien, arbejdslivet og den mentale sundhed” udgivet af Aalborg Universitet og derudover i en videodokumentar, som blev bragt på TV2 Nord i 2020.