Core Culture

Antallet af stressramte erhvervsaktive i Danmark er stigende, og WHO forudser, at stress og depression bliver en af de største sygdomsfaktorer i 2020. Derfor er fire virksomheder og to konsulenthuse gået sammen om at udvikle et værktøj, der forebygger og reducerer stress ved at fremme arbejdsfællesskaber. Projektet får støtte fra Velliv Foreningen.

CoreCulture-logo-transparent-baggrund.png

Ansøger

Projekthuset Aron

Bevilling

DKK 2.389.750

Projektperiode

2018 - 2021

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Analyse og kampagne

År

2018

Projektet kaldes Core Culture, og partnerne i projektet tæller ArbejdsmiljøCentret, Projekthuset Aron og fire private virksomheder fra forskellige brancher: Tivoli, HAB, Aarhus Vand og Nordic Computer. I løbet af projektet skal der udvikles en ny arbejdsfællesskabskultur på de fire partnervirksomheder med udgangspunkt i den enkelte virksomheds praksis, politikker og procedurer, hvor kerneopgave, sprog og kommunikation er i fokus. Det samme er tydelige rammer, retninger og mål. Forventningen er, at sygefravær og personaleomsætning på grund af stress reduceres, når der er fokus på arbejdsfællesskab frem for individ. 

”På de fire partnervirksomheder har vi igennem projektet fokus på mundtlig og skriftlig dialog og de fysiske omgivelser for at styrke arbejdsfællesskaberne. I slutningen af projektet forventer vi at have skabt endnu stærkere arbejdsfællesskaber på hver af de fire partnervirksomheder, så sygefravær og personaleomsætning på grund af stress er reduceret, og produktiviteten er øget,” fortæller Hanne Christensen, partner i Projekthuset Aron. 

Problem

Der har gennem de seneste år været et stigende fokus på stress og de konsekvenser, stress kan have for individet. Dette projekt vil omhandle stress i en arbejdspladskontekst med fokus på årsagerne til stress og organisatoriske faktorer, der kan influere forekomsten. Der vil være særligt fokus på at gøre lederne i stand til at bruge det værktøj, der bliver udviklet. 

Målgruppe

Målgruppen for projektet er ledere på virksomheder i Danmark. I første omgang vil projektet være rettet mod de fire virksomheder, der deltager i projektet. På længere sigt er det dog forhåbningen, at andre virksomheder vil kunne gøre brug af de erfaringer, der kommer ud af projektet. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps