Come Together Silkeborg

Come Together Danmark modtager 40.000 kr. til at producere to præsentationsvideoer, der skal udbrede kendskabet til foreningen. Come Together Danmark er en forening, der matcher udsatte unge med frivillige mentorer, der kan hjælpe dem videre i livet.

Come Together Danmark modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

Come Together Silkeborg

Bevilling

DKK 40.000

Projektperiode

2020 - 2023

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Formålet med indsatsen er at udbrede kendskabet til Come Togethers arbejde i Midtjylland, så flere unge mellem 15 og 35 år kan få hjælp og støtte til at håndtere ensomhed og mistrivsel. 

Udbredelse og kendskab til foreningens arbejde

Come Together Danmark har tidligere arbejdet i Region Syddanmark, men er nu en del af et større forskningsprojekt, der medfører at tilbuddet skal spredes til Midtjylland. 

Organisationen har derfor brug for at udbrede kendskabet til deres arbejde gennem to præsentationsvideoer.  

Projektets formål er at hjælpe ca. 150 sårbare unge i Silkeborg kommune ved at matche dem med en frivillig mentor. Det skal ske gennem udbredelse af kendskabet til mentorordningerne. 

En ressourcestærk voksen

Come Together oplever, at mange unge mangler en ressourcestærk voksen i deres netværk. At få en mentor, som hjælper dem med at tro på egne styrker og evner via nærvær og fokus på det positive, gør en kæmpe forskel for dem. 

Foreningen arbejder derfor for at forebygge mental mistrivsel blandt unge. De sårbare unge bliver matchet med en frivillig, ressourcestærk voksen, som de deler interesser med, og selv har sagt aktivt ja til.

Nogle benytter tilbuddet til at gå en tur og få snakket, andre dyrker en fælles fritidsinteresse, som de kan gå til sammen. Bare det at have en, der støtter, guider og lytter kan gøre en kæmpe forskel for de unge. 

Projektet skal dermed styrke unges mentale sundhed. Velliv Foreningen støtter derfor indsatsen med 40.000 kr.