Come and join us - ungdomsfællesskaber

Folkekirkens Hus / Vindmøllen modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til et projekt, som skal motivere ensomme unge til at deltage i ungdomsfællesskaber.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Folkekirkens Hus / Vindmøllen

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Stigende mistrivsel blandt unge

Den nationale sundhedsprofil (Sundhedsstyrelsen 2022) viser stigende mental mistrivsel blandt unge i alderen 16-24 år. Mange unge føler sig ensomme, hvilket bl.a. kan skyldes lavt selvværd, samt manglende fællesskabskompetencer. 

Folkekirkens Hus og organisationen Vindmøllen er derfor gået sammen om et projekt, som skal skabe fællesskaber for denne målgruppe. 

Ansøger og faglig projektleder, Tine Nielsen, skriver: "Målgruppen for hhv. Folkekirkens Hus og Vindmøllen er unge i udsatte positioner i alderen 15-30 år. De unge har et sparsomt netværk og oplever ensomhed. Samt har de udfordringer i form af social angst, lavt selvværd og har svært ved at afkode deres rolle og position i sociale fællesskaber. Det vanskeligt for dem at opsøge og fastholde sociale relationer. Flere i målgruppen haft svære opvækstvilkår og en større andel har en psykisk sårbarhed, der kan påvirke deres funktionsevne og hverdagsliv".

Fællesskabsaktiviteter

Indsatsens indhold kommer til at finde sted i Folkekirkens Hus' lokaler. Her vil de unge mennesker blive inviteret til at mødes én aften om ugen, i tidsrummet 17.00-21.00. Udover helt grundlæggende muligheder for at samtale og netværke, vil der også blive tilbudt aktiviteter som at handle ind og lave mad sammen, spille brætspil, diverse kreative aktiviteter, samt læsefællesskaber.

Det forventes at ca. 15 unge vil deltage pr. gang, og projektet forventes at forløbe over ét år.