Café Genstart

Foreningen Fundamentet modtager 41.600 kr. til at genstarte deres café Fundamentet ovenpå en corona-nedlukning.

indsatsområde 1c.png

Ansøger

Foreningen Fundamentet

Bevilling

DKK 41.600

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Positive forandringer

Fundamentet er en forening, der hjælper 200 psykisk sårbare unge årligt med at opnå og skabe positive forandringer i deres liv. 

Fundamentet har en café, der primært drives af frivillige, og som inviterer ind til morgenmad, frokost, aftensmad, hygge og samvær. Caféen er en miljøterapeutisk platform til at arbejde med social angst og et tiltag, der skal modarbejde ensomhed blandt psykisk sårbare.

Den primære aktivitet for dette projekt er frivilligrekruttering og kapacitetsopbygning af ny-rekrutterede  frivillige og den dertilhørende koordinerende indsats, da dette er altafgørende for caféens tilbud.

Genstart ovenpå coronakrisen

Målgruppen for dette projekt er todelt, idet projektet dels retter sig mod psykisk og socialt udsatte unge og dels frivillige, som understøtter foreningens tilbud. Mange af de unge har alvorlige psykiske lidelser og som konsekvens har de problemer med kriminalitet, hjemløshed, stofmisbrug, alkoholmisbrug og lignende.

Mange af caféens brugere har oplevet yderligere udfordringer med ensomhed, og andre sociale og psykiske udfordringer pga. nedlukningen af foreningens tilbud. Samtidigt er en del af frivilligstaben i foreningen faldet fra. Derfor modtager Fundamentet en bevilling fra Velliv Foreningen til at genstarte caféen ovenpå coronakrisen. 

Projektet vil forløbe over 6 måneder. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps