Café Friheden

Café Friheden modtager 50.000 kr. til at lave en række aktiviteter for mennesker med tidligere misbrugsproblematikker med henblik på at øge den mentale sundhed.

indsatsområde 1c.png

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2022 - 2022

Beliggenhed

Nordjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2021

Fremme den mentale og fysiske sundhed

Café Friheden er et tilbud til borgere med tidligere misbrugsproblemer, som har til formål at understøtte dem i at fastholde et liv uden misbrug. Café Friheden hjælper derfor tidligere misbrugere med deres psykiske udfordringer, deres mangelfulde sociale relationer og med tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Café Friheden modtager en bevilling fra Velliv Foreningen til at lave en række aktiviteter i caféen, bestående af fællesspisning, brætspilscafé, kreative aktiviteter, og musikundervisning.

Derudover vil de lave en række aktiviteter til fremme af den fysiske og mentale sundhed i form af mindfulness, madlavningskurser, udflugter og fysiske aktiviteter, samt en række initiativer, der styrker tilknytningen til uddannelse og job. Det sker i form af f.eks. hjælp til at udarbejde et CV, samarbejde med jobcentre og hjælp til privatøkonomien. 

Danne netværk i et trygt miljø

Projektet er et tilbud til borgere med tidligere misbrugsproblemer, svage sociale relationer, fysiske og mentale udfordringer og svag tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Effekten af projektet vurderes til at være langsigtet, da de tidligere misbrugere har mulighed for at fortsætte med at komme på Café Friheden efter projektets afslutning. Projektet har til formål at danner netværk i et trygt miljø, hvor der er frivillige og fagpersoner til at varetage målgruppens ønsker og behov. 

Projektet er estimeret til at rumme 60 deltagere og vil foregå over en 1-årig periode.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps