Bydelsmødre mod isolation og ensomhed

Helhedsplanen oplever at mange børnefamilier holder sig indenfor og ikke er i kontakt med andre. De isolerer sig på grund af frygten for COVID-19 og det går ud over børnenes trivsel at deres forældre er stressede og angste. Mange kan ikke finde ud af at bruge de digitale platforme og får derfor ikke nødvendigvis de informationer, de har brug for.

Akutpulje_web_uden_txt.png

Ansøger

Den Boligsociale Helhedsplan ”Trekanten en fælles indsats” i samarbejde med foreningen Bydelsmødre

Bevilling

DKK 9.400

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Akutpulje

År

2020

Bydelsmødrene vil gå fra dør til dør i Asagården, Holstebro (og selvfølgelig overholde alle retningslinjer for afstand, afspritning, handsker mm.) med en seddel og et brætspil, som familien kan samles om. På den måde vil der blive etableret en direkte kontakt til familier, der ikke er online, og som ikke har fundet ud af at begå sig i den digitale verden. Udover at give en god oplevelse, vil spillet minde forældrene om at der er nogen, der tænker på dem, og at der er steder man kan få hjælp til at snakke om sine tanker og bekymringer.