Brobygning til Fællesskaber

Frivilligcenter Silkeborg modtager 50.000 kr. til at afholde to gruppeforløb for mennesker i udsatte positioner.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Frivilligcenter Silkeborg

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2022 - 2022

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Afhjælpe ensomhed og isolation

Frivilligcenter Silkeborg modtager en bevilling fra Velliv Foreningen til at afholde to gruppeforløb for mennesker i udsatte positioner. Projektets målgruppe er psykisk sårbare voksne, som ofte er ensomme og ramt af angst, stress og depression.  

Målgruppen står typisk uden for arbejdsmarkedet eller er i ressourceforløb eller fleksjob, og mange har derfor få økonomiske ressourcer.

Formålet med projektet er derfor at afhjælpe ensomhed og isolation hos målgruppen gennem de to gruppeforløb. 

Fællesskab og oplæg

I gruppeforløbene vil der være fokus på mindfulness og deltagernes potentiale og ressourcer, og på at hjælpe målgruppen ud i fællesskaber i etablerede foreninger.

Deltagerne mødes hver uge over 2 måneder, og der vil være max 12 deltagere pr. hold. Hvert forløb består af syv mødegange med mindfulness, bål og brobygning til fællesskaber.

Der vil være undervisere tilknyttet forløbet, som er uddannede proceskonsulenter, coach og mindfulnessinstruktør. Der vil også være en frivilligkonsulent tilknyttet projektet, som skal hjælpe med at bygge bro til foreningslivet og andre tilbud.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps