Blå mærker på sjælen. Psykisk vold - et tabu, der skal brydes

BusinessByHeart vil afholde en foredragsrække for at sætte fokus på, hvordan arbejdspladser håndterer psykisk vold. Velliv Foreningen støtter projektet med 50.000 kr.

adventure-backlit-beach-1174129.jpg

Ansøger

BusinessByHeart

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2019 - 2020

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2019

Projektet er tilknyttet en certificeret coach, der har arbejdet med neuropsykologien og partnervold. Lev Uden Vold bidrager desuden med viden og sparring om emnet, mens skuespiller og Instruktør Lene Vestergaard bidrager med at sammensætte foredraget. 

Psykisk vold - et tabubelagt emne

Både mænd og kvinder kan blive udsat for psykisk vold, hvilket ofte medfører social isolation. BusinessByHeart vil sætte fokus på, hvordan arbejdspladser håndterer psykisk vold gennem seks foredrag. Foredragene udbydes gennem fagforeninger og er åbne for medlemmer heraf. Projektets sekundære målgruppe er kollegaer til personer, der er påvirket af psykisk vold på arbejdspladsen. Projektet bygger på eksisterende viden. Psykisk vold er et tabubelagt emne og foredragene kan medvirke til at sætte fokus herpå og eventuelt starte en dialog, som de deltagende kan fortsætte på deres arbejdsplads.

Formidling af emnet

Gennem seks foredrag vil BusinessByHeart øge virksomhedernes fokus på psykisk vold og give dem værktøjer til at træde til, hvis det skulle blive nødvendigt. Foredragene vil finde sted i perioden efteråret 2019 til foråret 2020 og byder på konkret viden fra Lev Uden Vold, der skal videreformidles til deltagerne i foredragene. Alle virksomheder, der er inviteret til foredragene, vil desuden modtage en informationsfolder om emnet. Evaluering af foredragene og historier fra deltagerne skal danne grundlag for en fremtidig indsats, hvor BusinessByHeart vil arbejde videre med en beredskabsplan, der formidler viden til arbejdspladser om psykisk vold – herunder også mobning. Velliv Foreningen støtter projektet med 50.000 kr.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps