Bevægelse og fællesspisning

Idrætsforeningen IFS Noget Særligt modtager 10.000 kr. til at arrangere en eftermiddag med bevægelse og spisning for deres psykisk sårbare medlemmer. Formålet er at skabe et fællesskab for foreningens medlemmer.

IFS Noget Særligt modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

IFS Noget Særligt

Bevilling

DKK 10.000

Projektperiode

2021 - 2021

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Arrangementet skal styrke medlemmernes mentale sundhed ved at give dem en fællesskabsfølelse og en følelse af at høre til. 

Fællesskab i fokus

IFS Noget Særligt er en idrætsforening, der primært henvender sig til psykisk sårbare borgere i Vejen Kommune. Foreningens medlemmer har alle meget forskellige baggrunde og kommer fra forskellige steder i kommunen.  

Foreningen vil med denne indsats lave et arrangement, der skal sætte fællesskabet i fokus. Arrangementet skal skabe tillid og danne rammerne for, at medlemmerne kan netværke med andre end dem, de kender i forvejen. 

Foreningen ønsker at skabe et rum, hvor alle føler sig set og hørt, og der er plads til alle. Arrangementet skal styrke fællesskabet og bekæmpe følelsen af ensomhed blandt deltagerne. 

Idrætsforeningens overordnede formål er; at skabe et socialt fællesskab for foreningens medlemmer, hvor idrætten og glæden ved at bevæge sig sammen er omdrejningspunktet.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps