Better2gether

Landsforeningen Talentspejderne modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til et projekt, som skal afhjælpe mistrivsel hos unge, samt ensomhed hos mennesker i alderen 65+, ved at bringe de to grupper sammen.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Landsforeningen Talentspejderne

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Mistrivsel hos ung og ensomhed hos ældre

Landsforeningen Talentspejderne er en frivillig organisation, der støtter skoleelever mellem 12-15 år, samt ledige unge i alderen 16-25 år. 

Ansøger og chefkonsulent, Tom Pedersen, skriver: "Alt for mange unge mistrives og har det psykisk dårligt. Dette bevirker ofte at de unge ikke kommer i gang med en uddannelse eller kommer i job. Samtidig har vi en stor gruppe 65+, som er ensomme. Ideen med projektet er, at lade de to grupper hjælpe hinanden. Det sker ved at den ældre skal fungerer som frivillig talentspejder for den unge. Talentprogrammet fokuserer på det den unge er god til og hvor i erhvervslivet disse evner og talenter efterspørges. Den ældre får indhold og mening med livet.".

Nu modtager Landsforeningen Talentspejderne en bevilling på 50.000 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der i samarbejde med Ældre Sagen, kommuner, Det lokale erhvervsliv og Erhvervsskoler, skal udformes som et talentprogram.

Talent- og trivselsprogram

Den ældre deltager skal altså fungere som frivillig ’talentspejder’ for den unge deltager. De to matches ud fra geografi - altså hvor tæt de to er på hinanden. 

Aktiviteterne skal bl.a. bestå af:

- Foodcamps med fire par, der her kan danne netværk med hinanden.

- Undervisning i mads betydning for kroppens og psykens velvære.

- Talentprogrammet bestående af 24 møder af 1½ time (ugentligt).

- Arbejde med sunde vaner såsom søvn, motion, struktur osv.

- Arbejde med selvværd og selvtillid, samt personlige styrker og udnyttelse af samme.

Tom Pedersen skriver: "Det fælles udgangspunkt for projektet er, at ensomhed og psykisk sårbarhed nedbrydes i sociale fællesskaber. De unge bliver stærkere og får tro på egne evner, styrker og talenter. De bliver bevidste om kost, søvn og motions betydning for det gode liv. De får styr på mange ting: Struktur i hverdagen, gode vaner, setups m.m. De kommer tættere på uddannelse og job. De ældre 65+ får indhold og mening i livet. Begge bliver de en del af et fællesskab.".

Projektet afvikles fra februar 2023 til januar 2024 og forventes at komme 50 personer til gode.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps