Bedre trivsel for ufrivilligt ensomme mænd

Nyborg Gymnastik og Idrætsforbund (fodboldafdelingen) modtager 34.600 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal skabe bedre trivsel for ufrivilligt ensomme mænd i alderen 40+.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Nyborg G&IF Fodbold

Bevilling

DKK 34.600

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Stigende ufrivillig ensomhed hos 40+

Ifølge kommunens ældresundhedsprofil fra 2019, angiver 10 % af ældre over 65 år at de føler sig uønsket alene, og ca. 8% angiver at de sjældent eller aldrig har kontakt med deres familie.

Ansøger og projektleder, Henrik Gaunsbæk, skriver: "Udfordringen er stigende hos 40+, og i denne gruppe, angiver mange ligeledes at de føler ensomhed. Vores tiltag og aktiviteter skal medvirke til at forebygge ensomhed og afhjælpe ensomhed, samt danne relationer og fællesskaber for denne målgruppe.".

Nu modtager Nyborg Gymnastik og Idrætsforbund // Nyborg G&IF Fodbold en bevilling på 34.600 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, som netop skal bidrage til nedbringelse af ensomhed i denne målgruppe.

Fodbold og fællesspisninger

Indsatsen skal bestå af en lang række aktiviteter, bl.a. ugentlig fodboldtræning, hvor der i ”tredje halvleg” hygges over en øl/sodavand/kaffe, frugt og kage. Derudover planlægges der fællesspisninger og aktiviteter udenfor den ugentlige fodboldtræning. Dette kan f.eks. være Champions League aften eller Tips-lørdag over en frokost. Der vil blive planlagt i alt 50 aktiviteter i form af fodboldtræning og sociale aktiviteter.

Nyborg G&IF Fodbold forventer at 50 personer vil få gavn af indsatsen, som skal afvikles fra januar 2023 til december 2023.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps