Bedre psykosocialt arbejdsmiljø og organisering af frivillige på koncertsteder

Brancheforeningen Dansk Live v/ medlemsansvarlig og projektleder Anne Thomsen modtager en bevilling på 1.253.770 kr. til et pilotprojekt, der sigter mod at forbedre trivslen på koncertsteder og festivaler på både branche- og nationalt niveau.

Velliv_Vores branche.png

Ansøger

Dansk Live

Bevilling

DKK 1.253.770

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores branche

År

2023

Trivsel på koncertsteder

Koncertsteder og festivaler karakteriseres af små arbejdspladser med begrænset økonomi. Ligesom andre kulturinstitutioner blev koncertsteder hårdt ramt af Coronakrisen, både når det kommer til trivsel og økonomi.

Frivillige udgør en væsentlig ressource i håndteringen af kerneopgaverne. Mange koncertsteder mangler imidlertid frivillige, hvilket skaber tidsmæssige udfordringer både for fastansatte og frivillige. Samtidig mangler koncertsteder kapacitet og kompetencer til at implementere systematiske arbejdsmiljøprocesser.

Projektet, udviklet i samarbejde med konsulentfirmaet Ingerfair, fokuserer på at adressere og forebygge tre centrale udfordringer i branchen: krænkende adfærd, stress og samarbejdsproblemer mellem fastansatte og frivillige. Disse udfordringer er blevet identificeret gennem en omfattende forundersøgelse fra 2022.

Tværgående workshops

Projektet består af en række arbejdspladsforløb og tværgående workshops på 10 udvalgte koncertsteder, hvor der vil være fokus på emner som tidspres og samarbejde med frivillige samt kultur og magt. Udover disse 10 koncertsteder, inkluderes fire yderligere organisationer fra beslægtede kulturområder, såsom Dansk Teater, Kulturhusene i Danmark, Danske Koncert- og Kulturhuse, og Danske Museer.

Gennem projektet vil man udvikle et 2-dages kursus og trin-for-trin guider, der kan bruges bredt inden for kulturbranchen. Tre videndelingsworkshops er også planlagt med deltagelse af følgegruppen, herunder de fire andre brancheforeninger, for at sprede erfaringerne og skabe en bredere kulturændring på nationalt niveau.

Gennem vidensdeling og kurser sigtes der således mod at skabe bæredygtige metoder, der kan anvendes på tværs af koncertsteder, festivaler og andre kulturinstitutioner. Projektet er planlagt til at løbe i et år, fra september 2023 til oktober 2024. Ved projektets afslutning, forventer man at have forbedret trivslen hos 11 ledere, 90 medarbejdere og 715 frivillige på 10 koncertsteder.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps