Bedre mental sundhed i private daginstitutioner

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø vil udvikle forebyggelsesmetoder og redskaber mod arbejdsrelateret stress. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 2.613.994 kr. i private dagsinstitutioner.

crayons-1445054_1920.jpg

Ansøger

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Bevilling

DKK 2.598.744

Projektperiode

2020 - 2022

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2019

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) vil udvikle, afprøve og evaluere nogle let anvendelige forbyggelsesmetoder og redskaber, der bidrager til at forebygge mentale sundhedsudfordringer i private daginstitutioner.

En stressbelastet branche

Medarbejdere i både offentlige og private daginstitutioner rapporterer et højere niveau af stress og mentale sundhedsproblemer sammenlignet med gennemsnittet for danske lønmodtagere. Derudover har private daginstitutioner den særlige udfordring, at de ikke har mulighed for at få offentlig støtte til arbejdet med mental sundhed. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) vil derfor udvikle, afprøve og evaluere nogle let anvendelige forbyggelsesmetoder og redskaber, der bidrager til at forebygge mentale sundhedsudfordringer i private daginstitutioner. Metoderne og redskaberne vil først blive afprøvet på et mindre antal af private daginstitutioner, hvorefter der vil der blive udarbejdet en drejebog på baggrund af resultaterne heraf.

Drejebogen er tilegnet ledere og medarbejdere i private daginstitutioner, og kan bruges som hjælp til selvhjælp i arbejdet med at øge den mentale sundhed. På længere sigt er hensigten at udbedre kendskabet til projektets resultater og de praksisrettede redskaber til alle typer af daginstitutioner og andre små og mellemstore virksomheder. Gennem indsatsen vil medarbejdere og ledere således blive klædt bedre på til at arbejde forbyggende med stress og mistrivsel i arbejdet. Drejebogen vil guide både ledere og medarbejdere i valg af værktøjer og strategier, samt det systematiske arbejde hermed. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 2.613.994, som forventes at give 30.000 personer glæde af projektet. 

SOK strategier - et bæredygtigt arbejdsliv

Projektet er primært målrettet et mindre antal private dagsinstitutioner, der indgår i afprøvningen af projektets forebyggelsesmetoder og redskaber mod arbejdsrelateret stress og mistrivsel. NFA vil herefter udbrede materialet til alle typer af dagsinstitutioner og andre små- og mellemstore virksomheder, der har begrænsede ressourcer til at gennemføre større indsatser på arbejdspladsen.  Indsatsen har til formål at undersøge, om SOK strategier anvendt på gruppeniveau har positiv effekt i forhold til arbejdsrelateret stress og mistrivsel. NFA opstiller en hypotese om, at SOK har en bedre effekt, når den anvendes på gruppeniveau frem for individuelniveau.

Formålet med indsatsen er således at udvikle, afprøve og evaluere SOK strategier for at øge brugen af gruppebaserede handlingsstrategier i daginstitutionernes arbejdsfællesskab, samt at integrere psykologisk sikkerhed for at støtte op om arbejdet. Handlingsstrategierne kan medvirke til at skabe balance mellem de krav, der er til medarbejderne og de ressourcer, de har. Handlingsstrategierne kan f.eks. være fælles prioritering af opgaver (selektion), fokus på at få sat alles kompetencer i spil (optimering), eller beslutninger om andre måder at løse opgaver på, hvis de løses uhensigtsmæssigt (kompensation). 

Dermed er indsatsen innovativ, og den bidrager med ny viden. Forskningsprojektets resultater vil således kunne forbedre forskningen på området, uanset om interventionen viser gode resultater eller ej.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps