Bedre mental sundhed for mænd

Forum for Mænds Sundhed modtager 1.920.378 kr. til at afdække, udvikle og afprøve budskaber om mental sundhed målrettet mandetunge virksomheder. Projektet realiseres i samarbejde med Dansk Metal.

b6.jpg

Ansøger

Forum for Mænds Sundhed

Bevilling

DKK 1.920.378

Projektperiode

2021 - 2022

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Analyse og kampagne

År

2023

Målet er at bidrage med indsigt og værktøjer til at forebygge og opdage mental ubalance blandt målgruppen.

Stress og mistrivsel kan være svært at opdage

Undersøgelser viser, at mænds psykiske sjældent bliver opdaget og behandlet, på trods af at enlige, kortuddannede, faglærte og ældre mænd ofte lider af ensomhed og dårlig psykisk trivsel. Derfor er bl.a. selvmord mere udbredt hos det mandlige køn. 

I følge Forum for Mænds Sundheds har mænd sværere ved at opsøge og bruge de tilbud, der findes til mennesker med stress og psykiske vanskeligheder, og derfor er det også svært at rekruttere mænd til eksisterende tilbud. En barriere for mændene selv og deres omgivelser er, at mænd ofte viser andre symptomer på psykisk mistrivsel, end kvinder gør, så psykisk mistrivsel kan være svære at opdage. 

Derfor er der behov for en særlig målrettet tilgang, og Forum for Mænds Sundhed vil lave en indsats, i samarbejde med Dansk Metal, der skal afdække, udvikle og afprøve budskaber om mental sundhed i mandetunge virksomheder.

Psykolog og forskningsleder på Rigshospitalet Svend Aage Madsen og sekretariatsleder Mie Møller Nielsen, begge tilknyttet Forum for Mænds Sundhed, er tovholdere på projektet.  

Bedre betingelser for mænds psykiske trivsel

Indsatsen har til formål at arbejde for at skabe bedre betingelser for, at mænds stress- og andre psykiske vanskeligheder forebygges, opspores og afhjælpes mere effektivt, og at der bliver gjort en indsats for, at mænd lærer at kende til tegnene på psykisk mistrivsel. 

Indsatsen består derfor af følgende komponenter: 

a. Først udføres række interviews med mandelige medarbejdere
og ledere i små- og mellemstore metalvirksomheder, med henblik på at
afdække deres måder at forstå og tænke på mentalt trivsel, ubalancer og handlemuligheder. 
b. Derefter udvikles en survey, der gennemføres bredt på
et repræsentativt udsnit af arbejdspladser og med et repræsentativt
udsnit af deltagere (medarbejdere og ledere) med henblik på om det, der er afdækket via interviewene, gør sig gældende bredt i målgruppen.
c. Herudfra udarbejdes målrettede værktøjer til at fremme den mentale sundhed: Pjece, guide for ledere, guide for tillidsrepræsentanter, podcast og video(er) samt et undervisningsprogram. Deres udformning foregår med direkte feedback fra modtagerne.
d) Herefter udbredes materialerne og undervisning, i tæt samarbejde med Dansk Metal, centralt, på arbejdspladserne og i samarbejde med repræsentanter fra ledelsessiden. 

Velliv Foreningen støtter indsatsen med 1.920.378 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps