Bedre mental sundhed

Kvindehuset I Aarhus modtager 50.000 kr. til at fortsætte deres tilbud om psykologhjælp til kvinder med etnisk minoritetsbaggrund og psykosociale problemstillinger.

Kvindehuset modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg (1)

Ansøger

Kvindehuset

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2021 - 2021

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Foreningen Kvindehuset er et aktivitetscenter og værested i Aarhus, der bruges af flygtninge og migrantkvinder med problemstillinger som angst, depression, PTSD og funktionelle lidelser. Med denne indsats vil de fortsætte tilbuddet om psykologhjælp til disse kvinder i 11 måneder.

Individuel psykologbistand for flygtningekvinder

Kvindehuset er et frivilligt, socialt fællesskab for kvinderne og deres familier, som lever i socialt udsatte livspositioner. Kvindehuset yder normalt en helhedsorienteret rådgivning om sociale, juridiske og kvinderetslige spørgsmål, samt tilbyder aktiviteter ugen igennem, der har som mål at styrke den enkelte kvinde.

I de sidste to år har Kvindehuset tilbudt individuel psykologbistand. Erfaringerne er, at det gavner kvindernes livsduelighed og mentale sundhed. Derfor ønsker Kvindehuset, med denne indsats, at kunne fortsætte tilbuddet om psykologbistand også i de kommende år. 

Målet er at give de deltagende kvinder bedre redskaber og mestringsstrategier i forhold til leve et liv med den bagage, som et flygtningeliv med krig og konflikt har givet. 

Effektiv handling mod et nyt og mere værdifuldt liv

Der bliver anvendt ACT intervention i psykologsamtalerne, som går ud på at få den enkelte kvinde til at opnå accept overfor de uønskede tanker og følelser,  som anses som værende udenfor personlig kontrol. Derudover vil der være fokus på at skabe engagement og aktiv handling mod et værdigt og psykologisk fleksibelt liv.

Frem for at forsøge at kontrollere egne tanker og følelser investeres i stedet på effektiv handling mod et nyt og mere værdifuldt liv. Samtalerne har tidligere været gennemført af en meget erfaren psykolog og Kvindehuset ønsker med projektet her, at forsætte dette tilbud i 2021. Hovedaktiviteten i projektet vil dermed bestå at psykologsamtaler og fælles gruppeoplæg.

Velliv Foreningen støtter indsatsen med 50.000 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps