Bedre håndtering af unge, neuroatypiske nyansatte

JS Group modtager 249.900 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til et projekt, der bl.a. skal kvalificere lederne i de tre selskaber til bedre at håndtere unge nyansatte.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

JS Group

Bevilling

DKK 249.900

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Manglende forståelse for neuroatypiske nyansatte

JS Group består af tre datterselskaber: Tømrerfirmaet Jørgen Sørensen A/S, JS Murefirma ApS og LP Byg Viborg A/S. Alle tre selskaber ansætter løbende unge, både lærlinge og medarbejdere, og en nogle af dem har diagnoser som f.eks. ADHD eller autisme. 

Der har tidligere, fra ledelsens side, været stort fokus på, at være den gode leder for den "almene" medarbejder. Det betyder, at de neuroatypiske nyansatte ikke er blevet ledt på en måde, som har vist sig succesfuld for begge parter involveret, hvilket f.eks. har resulteret i afbrudte ansættelser ol. 

Ansøger og administrationschef, Mette Krogh, skriver: "Vi vil gerne skabe en rummelig virksomhed, som kan favne de udfordringer de unge medarbejdere kommer med.".

Forbedrende tiltag

Helt konkret, skal der bl.a. samarbejdes med en ekstern konsulent, som skal stå for at facilitere diverse tiltag, samt agere sparringspartner med ledelsen og medarbejderne. 

Tiltagene kommer til at udforme sig således: 

1. Oprettelse af et internat, hvor lederne får viden om onboarding af nye lærlinge.
2. Etablering af fredagsmøder med fokus ADHD og autisme.
3. Undervisning af medarbejdere om autisme, ADHD, unge mennesker i mistrivsel, samarbejde m.m.
4. Tidlige indsatser vha. ledersparring.
5. Udarbejdelse- og gennemførsel af erfagruppemøder for unge medarbejdere både med og uden udfordring omkring trivsel.

Projektets indhold forventes at komme alle 70 medarbejdere til gode.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps