Bæredygtige indsatser til fremme af arbejdsmiljørådgivningen om SMV'ernes TTA praksis

Hvordan kan små og mellemstore virksomheder blive bedre til at fastholde sygemeldte medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer? Det skal en ny udviklings- og formidlingsindsats finde svar på. Bag projektet står TeamArbejdsliv og Arbejdsmiljørådgiverne, som vil se nærmere på brancherne finans, kommunikation og medier.

TeamArbejdsliv og Arbejdsmiljørådgiverne

Ansøger

Team Arbejdsliv ApS

Bevilling

DKK 1.450.000

Projektperiode

2018 - 2020

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Analyse og kampagne

År

2018

Foto: Copyright TeamArbejdsliv

Traditionelt ligger det største fokus i indsatsen for at få medarbejdere tilbage til arbejdet (kaldet TTA-indsats) efter en sygemelding på kommunerne. Det handler om tiltag og hjælp udenfor virksomhederne. Der kan dog ligge både menneskelige og økonomiske gevinster for små og mellemstore virksomheder i, at de selv gør mere for at få f.eks. stress-sygemeldte medarbejdere tilbage på arbejdspladsen.

Nyere nordisk forskning om små og mellemstore virksomheds håndtering af TTA peger på, at der er store muligheder og vækstpotentialer i at støtte de små og mellemstore virksomheder i at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

”Arbejdsmiljørådgivningen kan udgøre en central ressource for TTA-processer i små og mellemstore virksomheder. Men der savnes en stærkere kobling til arbejdspladsen og en mere brobyggende rådgivning om, hvordan små og mellemstore virksomheder kan forbedre TTA-processer. Der mangler også en mobilisering af relevant forskningsviden på området,” fortæller Ulrik Gensby, der er arbejdslivforsker i TeamArbejdsliv og assisterende professor ved Linköping Universitet i Sverige.

TeamArbejdsliv og Arbejdsmiljørådgiverne har på den baggrund skabt et projekt, der udvikler en ny ramme for arbejdsmiljørådgivning. Projektet skal fremme brugen af ny viden, styrke forbindelsen mellem arbejdsmiljørådgivere og små og mellemstore virksomheder. Der bliver særligt fokuseret på brancher inden for finans, kommunikation og medier.

Arbejdsmiljørådgivningen om TTA skal med projektet særligt styrkes med tre udviklingsområder:

• Brobyggende rådgiverkompetencer
• Evidensbaseret viden om TTA-praksis i små og mellemstore virksomheder
• Tilpasse implementeringsindgreb til håndtering af medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer

Projektet anvender en interaktiv metode, bestående at seks udviklingsmøder af en halv dags varighed, der faciliteres af en trænet moderator. Udviklingsmøderne vil have hver deres specifikke tema, som understøtter en samlet formidlingsindsats med fokus på omsætning af forskningsviden til praksis, udvikling af brobyggende arbejdsmiljørådgivning, samt tilpassede implementeringsgreb til fremme af små og mellemstore virksomheders håndtering af TTA for medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer.

Velliv Foreningen støtter projektet med 1.450.000 kr.

Problem

Mentale sundhedsproblemer rammer flere og flere, og udviklingen er stigende. Dette projekt vil derfor undersøge, hvordan små og mellemstore virksomheder kan blive bedre til at fastholde sygemeldte medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer.

Nyere nordisk forskning om SMV'ers håndtering af TTA (indsatsen for at få medarbejdere tilbage til arbejdet) peger på, at der er store muligheder og vækstpotentialer i at støtte de små og mellemstore virksomheder i at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Formålet med projektet er at gennemføre en formidlingsindsats for at styrke omsætningen af forskningsviden til praksis, samt at udvikle et bæredygtigt tilbud.

Målgruppe

Projektet har en primær-, sekundær- og tertiær målgruppe. Den primære målgruppe er interne HR-professionelle og arbejdsmiljøorganisationen i SMV´er inden for finans-, kommunikations- og mediebranchen. Den sekundære målgruppe er arbejdsmiljørådgivere, som beskæftiger sig med arbejdspladsnær arbejdsmiljørådgivning. Den tertiære målgruppe er forskere.
I første omgang er målgruppen 100 personer, hvilket skal ses i relation til, at projektet er et udviklings- og afprøvningsprojekt med henblik på udviklingen af en ny praksis.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps