Arbejdsmiljøet blandt færøske arbejdstagere - med fokus på det mentale helbred hos unge

Et nyt unikt forskningsprojekt skal undersøge det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på det samlede færøske arbejdsmarked. Velliv Foreningen støtter projektet med 600.845 kr.

Færøerne.jpg

Ansøger

Afdelingen for Arbejdsmedicin og Folkesundhed, Færøernes Sygehusvæsen

Bevilling

DKK 600.845

Status

Igangværende

Pulje

Analyse og kampagne

År

2020

Projektet skal kortlægge det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på Færøerne både kvantitativt og kvalitativt. Projektet er unikt og nyskabende, da det vil være den første undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på det samlede færøske arbejdsmarked. 

Kortlægning af det færøske arbejdsmiljø

Stress er et stigende problem, og flere undersøgelser viser, at et
stigende antal unge oplever mentale helbredsproblemer. Det er derfor oplagt at undersøge, om det forholder sig lige sådan på Færøerne. Det skal ske gennem to indsatser: 1) En spørgeskemabaseret kortlægning af færøske lønmodtageres arbejdsmiljø gennem spørgeskemaet ”Arbejdsmiljø og Helbred” (NFA), der bliver oversat til færøsk og sendt til samtlige arbejdstagere på det færøske arbejdsmarked og 2) kvalitative interviews af unge lønmodtageres psykiske velbefindende. Det skal danne et vidensgrundlag for indsatser til forbedring af arbejdsmiljøet, der er særligt rettet mod unge lønmodtagere.

Værdi på flere niveauer

Resultaterne vil blive formidlet både lokalt og i videnskabelige tidsskrifter, hvoraf alt råmaterialet skal tilgængeliggøres for alle parter på arbejdsmarkedet og for myndigheder. Resultaterne af undersøgelsen vil give mulighed for at udpege særlige indsatsområder i forhold til at fremme mental sundhed blandt færøske arbejdstagere, og vil derfor have en værdi på flere niveauer: For den enkelte medarbejder, for arbejdsgiverne og for det politiske system med ansvaret for det færøske arbejdsmarked. Derfor støtter Velliv Foreningen glædeligt projektet. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps