Arbejdsmiljø

Café Parasollen modtager 25.000 kr. til at konsultere en psykomotorisk terapeut med henblik på at identificere problemer i medarbejdere og frivilliges arbejdsmiljø.

Café Parasollen i Viby modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

Café Parasollen

Bevilling

DKK 25.000

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Den psykomotoriske terapeut skal hjælpe med at identificere problemer vedrørende medarbejdere og frivilliges arbejdsmiljø. Derudover skal konsulenten stille løsningsforslag og anbefalinger og til sidst hjælpe med at implementere dem. 

Afklaring af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø

Den selvejende institution Café Parasollen drives af frivillige og få ansatte. Stedet er en alkoholfri café, hvor alle er velkomne. Derfor kommer der bl.a. socialt udsatte, sårbare og ensomme borgere. 

Det kan være udfordrende for ansatte og frivillige at arbejde med en udsat målgruppe, og derfor vil Café Parasollen iværksætte denne indsats. Nogle af de frivillige i caféen er desuden selv udsatte eller sårbare. 

En psykomotorisk terapeut vil derfor konsultere caféens arbejdsmiljø. Gennem interviews med medarbejderne, vil det blive afklaret, hvilke ændringer der skal laves på både i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Et bedre arbejdsmiljø blandt fastansatte og frivillige.

Formålet med projektet er at opnå et bedre arbejdsmiljø blandt fastansatte og frivillige. Det er netop vigtigt for fastholdelsen af nuværende medarbejdere, som fortsat skal kunne varetaget arbejdet med ressourcesvage frivillige. 

Foreningen forventer, at indsatsen vil kunne optimere arbejdsmiljøet ved faglig sparring. Derudover er forhåbningen, at arbejdspladsen kan passe bedre på ansatte og frivillige, opnå bedre rekrutteringsgrundlag og iværksætte et forebyggende værn mod arbejdsskader

Projektet er vigtigt, fordi det adresserer arbejdsmiljø i en selvejende institution med blandet arbejdskraft af ansatte, ansatte på særlige vilkår og frivillige. Det er vigtigt at arbejdspladser, hvor frivillige og professionelle mødes, får fokus på udfordringer i den mentale sundhed.

Derfor støtter Velliv Foreningen indsatsen med 25.000 kr.