Arbejdsliv uden vold, trusler og krænkelser

Certa Intelligence & Security A/S modtager 1.602.800 kr. til at udvikle en gratis online-platform og et gratis digitalt værktøj. Projektet skal støtte ledere i SMV'er i at handle proaktivt og dermed forebygge vold og trusler på jobbet.

arbejdsliv uden vold.png

Ansøger

Certa Intelligence & Security A/S

Bevilling

DKK 1.602.800

Projektperiode

2020 - 2021

Status

Afsluttet

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2020

Den digitale test og vidensportalen udarbejdes i tæt sparring med både et ekspertpanel og et virksomhedspanel for at sikre optimal relevans af indholdet.

Vold på arbejdsmarkedet - en stor problematik

Op til hver 10. på arbejdsmarkedet oplever vold og trusler på arbejdsmarkedet, hvilket gør fænomenet til en reel problemstilling. Medarbejdere, der udsættes for vold og trusler, er netop i øget risiko for at udvikle mentale helbredsproblemer. En undersøgelse fra NFA viser, at en forudsætning for effektiv bekæmpelse er, at virksomhederne er proaktive og motiverede for at ændre på problemstillingen. Derfor vil Certa Intelligence & Security A/S udvikle det digitale testværktøj ”ArbejdsLivUdenVold” og en online vidensplatform, så ledelser i små og mellemstore virksomheder (SMV'er) proaktivt kan være med til at forebygge vold og trusler om vold på arbejdsmarkedet. 

Forebyggelse er vejen frem

Projektet fokuserer på ledere i danske private SMV'er, da nye studier om vold på arbejdspladser viser, at risikoen for vold og trusler mindskes, hvis ledelsen strategisk prioriterer forebyggelse. Ved at udvikle nye, effektive værktøjer, samle relevant viden og sikre videndeling og målrettet formidling, har projektet til formål at nedbringe vold på arbejdspladsen, så flere kan åbne et bedre mentalt helbred. Indsatsen har derfor til formål at få ledelsen i SMV'er til at etablere en strategi, kultur og struktur, der proaktivt styrker og skaber en arbejdsplads uden eskalerende konflikter. Det kan potentielt føre til en lang bedre mental sundhed for mange mennesker, og derfor støtter Velliv Foreningen indsatsen med 1.602.800 kr. 

Projektets resultat

Projektet har resulteret i en webside www.JobUdenKonflikter.dk, hvor SMV´er kan få viden og værktøjer, som kan hjælpe dem med at identificere, forebygge og håndtere episoder, hvor deres ansatte udsættes for vold, trusler og krænkelser på jobbet.

På siden er det muligt at tage en test (10 min) og få en tilstandsrapport med råd og anbefalinger til, hvor det giver bedst mening for virksomheden at sætte ind. Der er desuden en værktøjskasse med konkrete redskaber til at lave en risikovurdering og handlingsplan samt et e-læringsprogram til ledere omkring psykisk førstehjælp.