Arbejdsglæde og trivsel på Det Blå Sted

Det Blå Sted under Blå Kors Danmark modtager 50.000 kr. til en indsats, som har til formål at skabe øget trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejdere (ansatte og frivillige).

Det Blå Sted modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

Det Blå Sted

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Indsatsen skal afhjælpe de psykiske belastninger på arbejdspladsen, som kan opstå i arbejdet med en udfordret målgruppe, der både kræver overskud og tålmodighed.

Arbejdet med en udfordret målgruppe

I Aarhus ligger det alkoholfrie værested Det Blå Sted, som er drevet af Blå Kors. Her kommer mennesker med psykiske, sociale eller sundhedsmæssige problemer, som hver dag bliver mødt af både frivillige og fastansatte medarbejdere. 

Medarbejderne på Det Blå Sted arbejder derfor med en målgruppe med mange udfordringer, hvorfor de kan opleve psykisk belastning på arbejdspladsen. Sådanne belastninger kan være med til at udfordre den mentale sundhed og skabe psykiske sygdomme som stress, angst og depression. Det skal projektet forsøge at imødekomme ved at sætte fokus på trivslen på arbejdspladsen.

Det skal ske ved hjælp af tre kurser, der er fordelt over 1 år, hvor medarbejderne både får viden og konkrete redskaber, der skal understøtte deres mentale sundhed på arbejdspladsen. 

Kurser med tre forskellige fokuspunkter

Kurserne har tre forskellige temaer: Første kursus vil sætte fokus på forebyggelsen af stress og mistrivsel på arbejdspladsen. Kurset har til formål at starte en dialog omkring, hvordan arbejdspladsen bedst muligt forbedre trivslen på arbejdspladsen. 

Andet kursus vil sætte fokus på arbejdsglæde og skabe en dialog omkring, hvordan arbejdspladsen opnår en større og bedre arbejdsglæde. I det sidste kursus vil foredragsholderen give konkrete redskaber til medarbejderne, som kan bruges til at skabe mindre stress og øget arbejdsglæde i hverdagen. 

Derudover vil Det Blå Sted i fællesskab lave en handleplan for den efterfølgende periode, der sætter trivslen i fokus, så teori bliver omsat til praksis. Således skriver indsatsen sig ind i Velliv Foreningens målsætninger – både under indsatsområde 1 og under indsatsområde 3. Derfor støtter Velliv Foreningen projektet med 50.000 kr.