Arbejdsfællesskaber til fremme af mental sundhed for socialt udsatte mennesker i Thisted, Aalborg og Brønderslev

Kirkens Korshær Thisted, Aalborg og Brønderslev modtager hver 50.000 kr. (i alt 150.000 kr.) i bevillinger fra Velliv Foreningen til et projekt, som skal invitere udsatte voksne ind i et meningsfyldte arbejdsfællesskaber.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Kirkens Korshær Thisted, Kirkens Korshær Aalborg, Kirkens Korshære Brønderslev

Bevilling

DKK 150.000

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Nordjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Social isolation og manglende tro på fremtiden

Blandt udsatte borgere i Thisted, Aalborg og Brønderslev, opleves der stigende mistrivsel i form af ensomhed, social isolation og manglende tro på fremtiden. 

Ansøger og leder for Kirkens Korshær Thisted, Kikrens Korshær Aalborg og Kirkens Korshær Brønderslev, Lene Laursen, skriver: "En stor gruppe mennesker lever et liv i social isolation som følge af fysisk og psykisk sygdom, spinkelt netværk og knappe ressourcer både økonomisk og menneskeligt. Det har store konsekvenser for det enkelte menneske, for den nære familie og for samfundet generelt. Vi ønsker at afhjælpe dette ved at oprette meningsfulde arbejdsfællesskaber, hvor den enkelte får mulighed for at træne sociale færdigheder og opøve tro på egne evner samt bidrage til fællesskabet.".

Derfor genoptager Kirkens Korshær Thisted, Kirkens Korshær Aalborg og Kirkens Korshær Brønderslev nu et projekt, som skal forbedre de sociale vilkår og trivslen hos Kommunens udsatte borgere.

Arbejdsfællesskaber

Én dag om ugen, ønsker Kirkens Korshær Thisted, Kirkens Korshær Aalborg og Kirkens Korshær Brønderslev at åbne dørene for byens udsatte og byde dem velkommen til fællesskabsdannende aktiviteter.

Der vil primært tilbydes kreative aktiviteter såsom forskelligt arbejde med papir, keramik, glas, syning osv. hvor aktiviteten skal underbygge teorien om at alle kundskaber bidrager til samfundet. Det som produceres i aktiviteterne, bliver til varer, som sættes til salg i en lille butik, som er etableret i eksisterende lokaler og som passes af både deltagere og frivillige medarbejdere.

Hele projektet bygger på, at der skal dannes et meningsfuldt arbejdsfællesskab, hvor der opøves sociale færdigheder og livsmestring, og hvor der tilbydes støtte og rådgivende samtaler.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps