Aktivitetsfællesskaber til forebyggelse af social udsathed

Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk modtager 50.000 kr. til at genstarte en række frivillige tilbud efter coronakrisen.

kol13.jpg

Ansøger

Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk

Bevilling

DKK 50.000

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2021

Projektet startede d. 1 juni 2021 og vil vare seks måneder. 

Fællesskab for ensomme borgere

Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk har været lukket ned i store dele af det seneste år, hvor de samtidig har oplevet en stigende efterspørgsel fra ensomme borgere på fællesskaber, de kan være en del af.

Derfor vil Frivilligcentret genstarte en række frivillige tilbud, der har til formål at forebygge socialt udsathed blandt ensomme voksne. 

Målgruppen er primært voksne borgere i Lyngby-Taarbæk, der har et begrænset socialt netværk og er udsatte på grund af nedsat fysisk og/eller mental sundhed. De kan også være i en livskrise, eksempelvis grundet ledighed, skilsmisse eller dødsfald i familien. Den sekundære målgruppe er ressourcestærke borgere i lokalområdet, der ønsker at være aktive som frivillige i det lokale foreningsliv.

Aktiviteter, der styrker fællesskabet

Frivilligcenteret vil ansætte en projektleder, der vil få ansvaret for at arrangere enkeltstående arrangementer (som ture i naturen), kontinuerlige aktiviteter (som diverse grupper, der mødes ugentligt) og temaarrangementer.

Aktiviteterne består derfor f.eks. af guidede naturoplevelser- og aktiviteter samt gruppetilbud om yoga, motion, kreaværksted samt temaarrangementer med relevante oplæg. 

Således har projektet til formål at støtte en gruppe ensomme borgere, der er i risiko for at blive socialt udsatte. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 50.000 kr.