Aktive Seniorers Besøgsvenner

De ældre borgere, der normalt bruger Aktive Seniorers tilbud, er isoleret i hjemmet – derfor modtager Aktive Seniorer 49800 kr. til at igangsætte en ekstraordinær indsats for ældre.

Akutpulje_web_uden_txt.png

Ansøger

Aktive Seniorer

Bevilling

DKK 49.800

Status

Igangværende

Pulje

Akutpulje

År

2023

Aktive Seniorer har de seneste 13 år tilbudt forskellige aktiviteter til seniorer, der har bidraget til at afhjælpe den ensomhed, der eksisterer hos mange ældre. Dette projekt går ud på at igangsætte en ekstraordinær indsats for de ældre, nu hvor de ikke kan mødes fysisk. Indsatsen består af telefonkontakt, onlinebesøg og udbringning af de ting, som de ældre har brug for. Derudover har foreningen behov for at rekruttere flere frivillige.Lige nu ringer Aktive Seniorer rundt til 40 ældre hver dag i ugen. Dette er både for at snakke og for at høre, om de har brug for noget (f.eks. indkøb af varer). For de særligt udsatte ældre vil foreningen dække udgifterne for indkøb. Derfor støtter Velliv Foreningen indsatsen.