Aarhus Terapeuterne 2

Aarhus Terapeuterne modtager 34.000 kr. til et projekt, som har til formål at tilbyde gratis terapi til mennesker, der er psykisk udfordret og som af økonomiske årsager ikke har mulighed for at betale for at få hjælp.

indsatsområde 1c.png

Bevilling

DKK 34.000

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Kvalitetssikret terapi

Aarhus Terapeuterne består af fire studerende på kandidatuddannelsen i psykologi på Aarhus Universitet og en tilknyttet en supervisor, bestående af autoriseret ekstern psykolog Lars Paaby.

Aarhus Terapeuterne tilbyder gratis terapi til mennesker, der er psykisk udfordret og som af økonomiske årsager ikke har mulighed for at betale for at få hjælp. Dette modtager de en bevilling fra Velliv Foreningen til. 

Projektets mål er at kvalitetssikre deres arbejde, hvilket vil foregå via en månedlig supervision ved den autoriserede eksterne psykolog samt ved at deltage i kurser for at være opdateret på de nyeste metoder. 

Gratis professionel hjælp

Målgruppen er psykisk udfordrede borgere, der har en begrænset økonomi og derfor ikke har råd til at søge og betale for professionel hjælp, som normalt kan være yderst omkostningstungt. 

Der vil ved alle terapiforløb blive evalueret løbende via den evidensbaserede evalueringsmetode Feedback Informed Treatment (FIT), som anvendes til at finjustere samarbejdet mellem klient og terapeut, samt monitorere udbyttet af terapien. Derudover evalueres klientens udbytte af terapiforløbet ved afslutningen.

Således har projektet til formål at støtte en målgruppe, der ellers ikke ville have mulighed for at gå i terapi. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps