4 fremtidsscenarier: De mentale konsekvenser af social distancering i kultur- og idrætslivet

Foreningen vil udarbejde en akut scenarieanalyse af, hvordan ’vi’ kan forvente, at danskerne fremadrettet mentalt vil agere i forhold til kultur- og idrætstilbud i relation til social distancering, samt hvilke afsavn og mentale konsekvenser den øgede sociale distancering kan medføre i de forskellige scenarier.

Akutpulje_web_uden_txt.png

Ansøger

Instituttet for Fremtidsforskning

Bevilling

DKK 50.000

Status

Igangværende

Pulje

Akutpulje

År

2020

Scenarierne vil komme med bud på den ’nye normal’ i forhold til kultur- og idrætstilbud efter pandemitilstanden, samt komme ind på en række megatrends, som forklarer nogle af faktorerne omkring spredningen af COVID-19 og vores samfunds reaktioner på pandemien. Der vil blive udarbejdet en rapport, der bliver offentligt tilgængelig som e-publikation.