1. Mentaliseringsstrik og 2. Seksualitet og sanselighed

CSM Syd – Frivilligsektion modtager en bevilling på 60.000 kr. fra Velliv Foreningen til gennemførelse af to gruppeforløb for deres medlemmer, der er ofre for seksuelle overgreb i barndommen.

Mental trivsel for overgrebsofre 

Senfølger efter seksuelle overgreb kan hæmme muligheden for at leve en så normal hverdag som muligt, da den adfærd, der ofte følger med, bliver uhensigtsmæssig for den enkelte.

Målgruppen er begrænset i at forme en hverdag, hvor de indgår i sociale sammenhænge. Hertil kommer en oplevelse af lavt selvværd og selvtillid, følelsen af ensomhed, forkerthed, manglende tilhørsforhold, social utryghed osv. 

Formålet med projektet er derfor ikke blot at hjælpe ofrene med at håndtere deres senfølger, men også arbejde for at nedbryde tabuer omkring seksuelle overgreb og skabe større forståelse og støtte til dem, der kæmper med disse udfordringer.

Mentaliseringsstrik og tabubrud 

Projektets første gruppeforløb består af fire forløb á ni moduler og fokuserer på mentaliseringsstrik. Deltagerne vil få teoretisk forståelse om mentalisering og efterfølgende skal de eksternalisere deres følelser kreativt gennem strikning. 

Det andet gruppeforløb, der består af to undervisningsforløb med 8 deltagere, vil sætte fokus på seksuel udvikling og senfølger samt hvordan man tager sin seksualitet tilbage efter traumatiske oplevelser. Møderne, der finder sted én gang om ugen over 6 uger, har til formål at nedbryde tabuer og skabe et trygt rum for at diskutere og forstå de følger, seksuelle overgreb kan have på ens liv.

I alt skal 50 personer deltage i projektet, som strækker sig fra den 1. januar 2024 til den 1. januar 2025.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps