Arbejdet som repræsentant

Repræsentantskabet er Velliv Foreningens øverste myndighed - men hvilke opgaver løser man egentlig som repræsentant?

Repræsentant

En repræsentant har en række opgaver og ansvarsområder, der primært løftes på de to halvårlige repræsentantskabsmøder. Som repræsentant kan du forvente ca. en halv dags forberedelsestid pr. møde. Foreningen afholder også seminarer fra tid til anden. Seminarerne varer typisk en hel dag.


På møderne vil du have følgende opgaver:

• Vælge Vellivs Foreningens bestyrelse

• Indstille flertallet af medlemmerne i pensionsselskabet Vellivs bestyrelse

• Godkende Velliv Foreningens strategi

• Godkende foreningens regnskab og udbetaling af bonus

• Fastlægge de økonomiske rammer for foreningens almennyttige aktiviteter

Fordi foreningen ejer pensionsselskabet Velliv, træffer foreningen som ejer en række beslutninger om pensionsselskabet. Beslutningerne kommer til udtryk på Vellivs generalforsamling. Ansvaret med at træffe ejerbeslutningerne i foreningen påhviler i første omgang bestyrelsen, men en række beslutninger, primært vedr. større økonomiske transaktioner, træffes af repræsentantskabet i fællesskab. Beslutninger vedrørende Velliv træffes altid på baggrund af indstillinger fra foreningens bestyrelse. 

Som repræsentant forventes du at være ambassadør for foreningen og dens aktiviteter. Det betyder, at du har mulighed for at overrække donationer til projekter indenfor mental sundhed i dit lokalområde. Du er naturligvis også i dialog med medlemmerne i dit område, og besvarer alle henvendelser, du får fra medlemmerne.