Nyhed 14.06.2021

Velliv Foreningen opfordrer arbejdspladser til at tale ud

I april 2020 støttede Velliv Foreningen tre forskningsprojekter, der skulle tage temperaturen på arbejdslivet og danskerne under corona-epidemien. På baggrund af resultaterne har foreningen fået udviklet en pakke med tre missioner, der skal hjælpe arbejdspladserne med at komme klogere sammen videre.
Tal ud.jpg

Mere end et år med corona og en ny hverdag på rigtig mange arbejdspladser - har sat sit præg. Danskernes mentale sundhed er udfordret.

Gør som de professionelle

Forsvaret, politiet, sundhedsvæsenet og de mange andre taler rutinemæssigt ud om deres indsats og holder taktiske debriefinger, for oplevelser sætter sig spor, og der er relevant læring gemt i alle de beslutninger, der træffes. Det samme gælder efter et forløb som det, vi alle har været igennem. Derfor har vi udviklet nogle enkle og effektive værktøjer, der kan hjælpe dig og dine kolleger til at få talt ud om oplevelserne i tiden med corona.

Værktøjerne er gratis og koster ikke andet end viljen og lysten til at få talt sammen, blive klogere på hinandens erfaringer og på den måde komme godt videre.

"Jeg orker det ikke"

Måske tænker du "Jeg magter ikke mere snak om corona," det er du ikke ene om! Vi ved bare, at det er afgørende at ledelse og medarbejdere får snakket om oplevelser og erfaringer fra tiden med corona. Vi ved også, at det har negative konsekvenser, hvis man lader være. Corona har nemlig gjort indtryk på os alle sammen. Spørgsmålet er så bare, hvilket aftryk det skal have lov at sætte på både menneskelige - og forretningsmæssige - overskud.

Hele vejen rundt

Materialets omdrejningspunkt er seks emner, der går igen på tværs af virksomheder og brancher. Emnerne er fundet via den forskning som Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet har gennemført.

  1. Den generelle trivsel
  2. Samarbejdet med ens leder
  3. Samarbejdet mellem kolleger
  4. Samarbejdet med kunder
  5. Måden arbejdet blev udført på
  6. Videomøder og teknologi

De tre forskningsprojekter, der danne baggrund for pakken

Kvalitative interviews med fem brancher

Forskningsprojekt på Aalborg Universitet med Thomas Bredgaard som projektleder, der dokumenterer, studerer og analyserer begivenhedens betydning bredt i et arbejdshistorisk- og samfundsmæssigt perspektiv. De interviewede grupper er: sygeplejersker, skolelærere, butiksansatte, folk i liberale erhverv (advokat, konsulent, ejendomsmæglere), hotel- og resturationsansatte. Velliv Foreningen støtter projektet med 3 millioner kr. 

Trivsel under corona

Projekt under Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) med forsker Malene Friis Andersen i spidsen, der undersøger krisens indvirkning på arbejdsfællesskabet på arbejdspladserne. 116 medarbejdere og ledere er interviewet. Velliv Foreningen støtter projektet med 2,5 mio. kr. 

Spørgeskema til 14.000 danskere

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har fået 2.653.010 kr. til et kvantitativt forskningsprojekt der skal undersøge, hvordan COVID-19-pandemien og ændringer i levevilkår under pandemien påvirker danskernes mentale sundhed. Spørgeskema er i efteråret 2020 udsendt til 14.000 danskere på 15 år eller derover. Lau Caspar Thygesen er projektleder.

Se mere om projekterne her.