Nyhed 24.09.2021

Velliv Foreningen er kommet stærkt ud af første halvår

Velliv Foreningen, som er eneejer af pensionsselskabet Velliv, er kommet stærkt ud af første halvår.
left-human-hand-2764675.jpg

Det viser foreningens halvårsrapport som netop er offentliggjort. Ejerskabet af Velliv og foreningens egne investeringer har skabt et samlet resultat på godt 400 mio. kr. 

Det styrker foreningens mulighed for fortsat at udbetale kontant medlemsbonus til de over 360.000 medlemmer. De har siden 2018 modtaget mere end 1 mia. kr. i bonus, samtidig med at Velliv Foreningen har afsat over 270 mio. kr. til støtte for projekter og aktiviteter, som styrker danskerens mentale sundhed.

Vellivs tilfredsstillende halvårsresultat har givet foreningen et afkast på 183 mio. kr. efter afskrivninger. Foreningens egne investeringer i obligationer, aktier og alternative investeringer har givet et afkast på 235 mio. kr. Det giver en tilfredsstillende forrentning på 8,2%.

Foreningen har i halvåret forstærket indsatsen for at sikre en bæredygtig investeringsportefølje - først og fremmest ved omlægninger i aktiebeholdningen.