Nyhed 18.04.2024

Velliv Foreningen afsætter 100 mio. kr. til mental sundhed og sender 400 mio. kr. ud til medlemmerne

Repræsentantskabet i Velliv Foreningen har den 18. april godkendt årsrapporten for 2023 samt udbetaling af medlemsbonus og til støtte af almennyttige projekter, der skal styrke danskernes mentale sundhed.

IMG 4868

Foreningen har haft et godt år i 2023, og kommer ud med et overskud på 857 mio. kr. Bestyrelsen har på den baggrund indstillet, at der udbetales 400 mio. kr. til medlemsbonus, og at der afsættes 100 mio. kr. til almennyttige uddelinger.

Det er sjette gang, at foreningens overskud giver mulighed for medlemsbonus og støtte til mental sundhed. Dermed er der udbetalt mere end 1,9 mia. kr. til medlemmerne siden 2018, mens indsatsen for bedre mental sundhed er styrket med 485,5 mio. kr.

”Efter et hårdt 2022 har 2023 været et godt år for Velliv Foreningen, og det er virkelig dejligt atter at kunne udbetale bonus til medlemmerne og afsætte midler til at styrke den mentale sundhed i Danmark,” siger formand for Velliv Foreningen Peter Gæmelke. “Det kan vi gøre, fordi det går godt økonomisk i vores eget pensionsselskab Velliv, og fordi vores egne investeringer har givet et godt afkast,” tilføjer han.

Medlemsbonus udbetales til NemKonto

Med det fastlagte beløb for bonus og almennyttige uddelinger fastholdes princippet om, at foreningens medlemmer modtager 80 % af foreningens overskud som medlemsbonus, mens 20 % investeres i almennyttige aktiviteter, der fremmer trivsel og mental sundhed. Resten af overskuddet sættes til side for at sikre formuen.

”Vi tænker langsigtet i vores bonus- og uddelingspolitik, så vi også i år med dårligere afkast på de finansielle markeder og et lavere overskud kan uddele bonus og støtte mental sundhed,” siger adm. direktør i Velliv Foreningen Lars Wallberg.

Bonusudbetalingen vil ske til medlemmernes NemKonto i maj. Bonussatsen er beregnet til ca. 0,16 % af medlemmernes opsparing pr. 31. december 2023. Det svarer til ca. 1.600 kr. pr. mio. kr. Ved årsskiftet var der 417.000 medlemmer Velliv Foreningen. Alle der stadig er kunde i Velliv Pension den 18. april 2024, kan glæde sig til bonus. Medlemmer med en lille opsparing eller rene forsikringsordninger vil modtage en grundbonus på 150 kr.

Foreningen arbejder løbende med modellen for bonusudbetaling, og derfor er også nedsat en arbejdsgruppe for model for overskudsdeling, der ser på dette.

Valg til bestyrelsen

På repræsentantskabsmødet blev der også afholdt valg til fem af bestyrelsens syv pladser. Cathrine Riegels Gudbergsen, Peter Gæmelke, Mona Svan, Rune Holm og Signe Adamsen blev valgt. I forvejen sidder Ane Skytte Leth Hendriksen og Peter Ulrik Jensen i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig og genvalgte Peter Gæmelke til formand og Ane Skytte Leth Hendriksen til næstformand.